Få styr på regnskab og løn

I ECIT har vi arbejdet med kirker i mere end 10 år. Vi har derfor dedikerede teams, der varetager både regnskab og løn. Vi anvender regnskabssystemerne Brandsoft og Skovbo Data, som er udviklet specielt til den danske folkekirke, og til lønhåndtering anvender vi FLØS.

Læs mere

Vi samarbejder med menighedsråd

Vi har samarbejde med en lang række menighedsråd, hvor vi står for den daglige administration og sikrer rapportering forud for kvartals- og årsregnskab. Her deltager vi i menighedsrådsmøder og præsenterer regnskaberne. 
 
Vi står for håndtering af den årlige budgetproces og yder rådgivning til formænd, kasserer og kontaktpersoner vedrørende de specielle regler og administrative forhold, der er ifølge folkekirken.

Vil du høre mere?