Begynnelsen

På begynnelsen av 90 tallet var både PCer og lokale servere noe de fleste bedrifter satset på for å styrke sin utvikling. Behovet for IT-kompetanse var i enorm vekst, og mange bedrifter så verdien i å kunne effektivisere sine administrative rutiner og produksjonsmetoder ved hjelp av dataløsninger. Det var på denne tiden ECIT Solutions DI påbegynte dagens erfaringsgrunnlag.

Bærebjelken i ECIT Solutions DI

Oppdrettsnæringen var blant de første bransjene ECIT Solutions DI jobbet med allerede i 1990. Vi ble hovedleverandør av både utstyr, konsulenttjenester og driftstjenester til den gang Mowi AS, som ble solgt til Hydro ( Hydro Seafood) og (senere Marine Harvest), og Stolt Seafarm. Fra 90 tallet og frem til 2002 var det leveranse og drift av IT-systemer i dette segmentet som var bærebjelken i ECIT Solutions DI.

Sentralisert drift

Siden millenniumskiftet har vi fortsatt å bygge videre på ideen om sentralisert drift, og hatt dette som et definert satsingsområde på lik linje med leveranse av lokale driftsavtaler på kundens utstyr. I 2003 bygde vi vårt eget driftssenter i Bergen, og startet opp med en håndfull kunder. I løpet av de følgende årene har dette forretningsområdet vokst raskt, og i 2014 passerte vi 300 bedriftskunder ved vårt driftssenter.

Takket være dyktige konsulenter har vi i dag mange fornøyde kunder og økende etterspørsel på våre tjenester.

Vil du høre mer?