Bruk av underleverandører


Regnskapsforetaket har til enhver tid rett til å benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter oppdragsavtalen. Her finner du en liste over de underleverandørene som ECIT Oslofjorden AS benytter:

 

  • ECIT Hosting A/S (Danmark), leverandør av ASP/driftstjenester

  • PowerOffice AS (Norge), kvalitetssikring og oppdragsdokumentasjon / skybasertløsning for produksjon av regnskap og lønn

  • Maestro AS, leverandør av system for årsoppgjør

  • ECIT Labs AB (Sverige), drift av kundeportal (samhandling mellom kunde og byrå)

  • Uni Economy, her er vi partner

     

    Våre data lagres hos ECIT ( NAG) i Danmark.


Listen er sist oppdatert 15.11.2019

Tilbake til ECIT Oslofjorden