Et nettverk som ikke fungerer tar fokus bort fra arbeidet og gjør at ting stopper opp i bedriften. Det er dyrt! Med nettverk som tjeneste tar ECIT ansvar for at du:

  • Har en god infrastruktur på nettverket
  • Imøtekommer krav til sikkerhet, stabilitet og brukervennlighet
  • Får et komplett nettverk tilpasset ditt selskap – til en avtalt pris

Vi ønsker at din IT-hverdag skal være så enkel som mulig. Dersom du utvider med flere lokasjoner eller behovene endrer seg, skaleres tjenesten for å møte de nye behovene – helt uten at du trenger å tenke på teknologien.Drift og support inkludert

Med Nettverk som en Tjeneste tar vi totalansvaret for drift av bedriftens nettverk. Tjenesten leveres med hardware, support, løsningsdesign og hardwarebytte i hele avtaleperioden.

Gjennom overvåkning og automatiske oppdateringer sørger vi for at tjenestene er tilgjengelig og har god ytelse. Vi jobber proaktivt med å rette eventuelle mangler. Et moderne og sikkert gjestenett kan inkluderes i tjenesten dersom du har behov for det.

Du betaler en fast pris per måned i henhold til avtale – enkelt og forutsigbart!


Hva får du med Nettverk som tjeneste fra ECIT?

  • Forutsigbare kostnader med en fast pris per måned
  • Brukervennlig og stabilt nettverk
  • Rask etablering
  • Skalering etter behov
  • Ivaretatt sikkerheten
  • Support når du trenger det

Ønsker du å høre mer om Nettverk som tjeneste?