Din erfarne sparringspartner

Vi har betydelig erfaring med løsningsutvikling og tilpasninger med vekt på bransjeorienterte forretningsprosseser, herunder systemintegrasjoner og driftstekniske oppgaver. Vi er din opplagte sparringspartner og rådgiver, når du har bruk for assistanse og veiledning.

Vil du høre mer?
Ansatte i ECIT Services deltar på et kurs

Når er rådgivning relevant?

En analytisk og metodisk tilnærming vil kunne avdekke vesentlige forutsetninger og gi svar på en rekke spørsmål som er avgjørende for de valg man må treffe ved vurdering, anskaffelse og implementering av forretningsløsning.

Ledelsen må ta beslutninger som berører mange parter, både internt og eksternt. Krav og forutsetninger må beskrives og produktivitetsmål må vurderes mot kostnader og risiko.

Kontakt oss

Vil du høre mere?