Analyser informasjonssikkerheten i ditt selskap

Sikkerhetsbrudd kan ha store negative konsekvenser. En god analyse av både IT-systemene og organisasjonen som helhet, hjelper deg med å være i forkant av et eventuelt sikkerhetsbrudd. På bakgrunn av funnene, oppretter vi rutiner og iverksetter sikringstiltak for å forbedre og opprettholde IT-sikkerheten til ditt selskap.

Kontakt oss
Ansatte i ECIT Services deltar på et kurs

ISO 27002 samsvarsanalyse

Få en status på beste praksis innen informasjonssikkerhet og optimering af jeres sikkerhetsnivå:

 • Informasjonssikkerhetspolicy og organisering
 • Personellsikkerhet og forvaltning av aktiva
 • Aksesskontroll og kryptografi
 • Fysisk og miljømessig sikkerhet
 • Drifts- og kommunikasjonssikkerhet
 • Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av systemer og leverandørforhold
 • Sikkerhetsbrudd og kontinuitetsplaner
 • Samsvar (med regulatoriske lover og regler)
IT-tjenester

Lav en teknisk sårbarhetsanalyse

En teknisk sårbarhetsanalyse avdekker sårbarheter i IT-systemene til ditt selskap, som gjør det mulig å utnytte og misbruke informasjonssystemene. Alle IT-systemene i selskapet analyseres opp mot 122.000 kjente sårbarheter, hvorfra vi definerer og iverksetter tiltak for å tette sikkerhetshullene før de blir forsøkt utnyttet.

Vil du vite mer?

Sertifiserte IT-sikkerhetseksperter

Våre sertifiserte IT-sikkerhetseksperter gjennomfører sårbarhetsanalysen med bl.a. OSSTMM (Open-Source Security Testing Methodology Manual). Analysen bør gjøres en gang i året for vedlikehold.

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg å analysere informasjonssikkerheten i ditt selskap

Sikkerhetsbrudd kan ha store negative konsekvenser. En god analyse av både IT-systemene og organisasjonen som helhet, hjelper deg med å være i forkant av et eventuelt sikkerhetsbrudd. På bakgrunn av funnene, oppretter vi rutiner og iverksetter sikringstiltak for å forbedre og opprettholde IT-sikkerheten til ditt selskap.

Teknisk sårbarhetsanalyse

En teknisk sårbarhetsanalyse avdekker sårbarheter og svakheter i IT-systemene til ditt selskap, som gjør det mulig å utnytte og misbruke informasjonssystemene.
Alle IT-systemene i selskapet analyseres opp mot 122 000 kjente sårbarheter i verden. Med denne oversikten over sårbarheter i ditt selskaps IT-systemer, definerer og iverksetter vi tiltak for å tette sikkerhetshullene før de blir forsøkt utnyttet.

Våre sertifiserte IT-sikkerhetseksperter gjennomfører sårbarhetsanalysen med bl.a. OSSTMM (Open-Source Security Testing Methodology Manual).

Analysen bør gjøres en gang i året for vedlikehold.

Avdekk manglende sikringstiltak i selskapet ditt med en ISO 27002 samsvarsanalyse.

I analyserapporten får du status i forhold til beste praksis innen informasjonssikkerhet, og forslag til hvordan du kan oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Områder hvor det gis status og veiledning i å bygge sikringstiltak:
 • Informasjonssikkerhetspolicy
 • Organisering av informasjonssikkerhet
 • Personellsikkerhet
 • Forvaltning av aktiva
 • Aksesskontroll
 • Kryptografi
 • Fysisk og miljømessig sikkerhet
 • Driftssikkerhet
 • Kommunikasjonssikkerhet
 • Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av systemer
 • Leverandørforhold
 • Sikkerhetsbrudd
 • Kontinuitetsplaner
 • Samsvar (med regulatoriske lover og regler)

Kontakt meg om sikkerhetsanalyse for mitt selskap!