ECIT Helsesky - 2

Moderne samhandlingsplattform

ECIT HelseSky er en moderne samhandlingsplattform for Norske helse og behandlingsvirksomheter. På denne plattformen får du servere, IT infrastruktur, og tilhørende driftstjenester fra våre Datasentre i Bergen.

Vil du høre mer?

Vi ønsker å gjøre arbeidsdagen enklere

Løsningen er bygget for å gjøre det enkelt å integrere/koble sammen forskjellige systemer og digitale tjenester som benyttes av helseforetak i dag. Hensikten er kort fortalt å gjøre arbeidsdagen for helsepersonell både enklere, mer kvalitetssikker og ikke minst mer effektiv.

Kontakt oss
ECIT Helsesky - 3

Tilpasset din virksomhet

ECIT HelseSky leveres som en helhetlig løsning med de IT-verktøyene og systemene du ønsker. Servere, datanettverk, serverlisenser, kommunikasjonslinjer og support er inkludert i tjenesten.

  • Valgfritt Journalsystem i Skyen
  • Journalserver
  • Microsoft Office 365 med Teams
  • Løsning for videokonsultasjon
  • Arkivsystem for røntgen
  • 24/7 support
  • Garantert oppetid på systemer
  • Beredskap på IT-utstyr

En lønnsom investering for kommuner og helseforetak

Gjennom gode integrasjoner mellom systemene bidrar ECIT HelseSky til å gjøre informasjon lettere tilgjengelig og mer oversiktlig. Dette i seg selv skaper den nødvendige flyten i kommunikasjonen som skal til for å oppnå bedre effektivitet i arbeidsprosessene.

Jeg vil vite mer!
ECIT Helsesky - 5
ECIT Helsesky - 6

Verdensledende teknolgi

ECIT HelseSky er bygget med moderne servere og IT-infrastruktur med verdensledende teknologi. Dette innebærer også at vi kontinuerlig oppdaterer og oppgraderer våre datasentre slik at du alltid vil ha en Moderne plattform med ECIT HelseSky.

Kontakt oss i dag

Plattform for leverandører av velferdsteknologi

Vi tilbyr alle leverandører av velferdsteknologi muligheten til å levere sine løsninger og systemer fra vår plattform. Dette bidrar til å gjøre ny velferdsteknologi mer tilgjengelig for alle Helseforetak. Det gir også gevinst til deg som kunde ved at vi kan levere ferdig integrerte systemløsninger med godt etablerte driftstjenester.

ECIT Helsesky - 4
ECIT Helsesky - 1

Fornøyde brukere

Som din IT-avdeling vil vi alltid gjøre vårt ytterste for at alle brukere i ECIT HelseSky skal ha en god brukeropplevelse. Med godt etablerte systemer og svært kompetent personell har vi de aller beste forutsetninger for levere den kvaliteten du forventer.

Kontakt oss

24/7 Servicedesk

Vi vet at mange helseforetak ikke stenger sine virksomheter når det er fredag og klokken er 16. Derfor er vi også tilgjengelig hele døgnet alle dager i året når du trenger oss.

Vi tilbyr derfor faste kontaktpunkter (Seniorkonsulent og kundekontakt) hos oss. Kontaktene vil primært fungere som din Single Point of Contact for leveransen som helhet. I tillegg vil alle brukere i din virksomhet ha direkte tilgang til vår servicedesk. Hos oss vil du alltid ha høyeste prioritet, og den aller beste service.

Vil du vite mer om ECIT HelseSky?