Bruk av underleverandører

Nedenfor følger en oversikt over de av våre underleverandører som har tilgang til eller leverer systemer og/eller tjenester til data som kommer inn under lovgivning i forhold til GDPR (General Data Protection Regulations) og personvern.

Det gjøres oppmerksom på at oversikten inneholder opplysninger om leverandører i 1. ledd. Dersom det ønskes opplysninger om underleverandører til disse igjen henvises det til den enkelte leverandørers hjemmesider/oversikt. (eksempelvis benytter vi Office365 fra Microsoft. Lisenser er levert via ECIT Solutions AS og det er denne leverandøren som fremkommer i vår oversikt). Dette er en total oversikt og må ikke forstås slik at alle er omfattet av alle leverandører.

Org.nr / Leverandør

 • 995 251 094 24SevenOffice AS
 • 989 559 117 365Publish.com AS
 • 995 221 608 Adato AS
 • 933 174 697 Adra Software AS
 • 845 974 152 Argus Kreditt AS
 • 974 760 673 Brønnøysundregistrene (Altinn)
 • 989 158 309 Contar AS
 • 976 692 381 Finale Systemer AS
 • 848 072 222 Maestro Soft AS
 • 937 161 409 ECIT Solutions
 • 980 386 465 PowerOffice AS
 • 996 178 900 RTC Tech AS
 • 914 286 018 Tripletex AS
 • 984 842 252 Visma Collectors AS
 • 972 417 491 Visma Mamut AS
 • 933 646 920 Visma Software AS
 • 858 698 642 Wolters Kluwer Norge AS
 • 987 290 986 Xledger AS
 • 983 949 150 Økonomibistand AS


Listen er sist oppdatert 13.02.2020

Tilbake til ECIT Råd og Regnskap