Hvem passer BizView for?

Dersom du ikke har behov for full tilgang til økonomisystemet, er BizView en god løsning for å få tilgang til tall og bilag.

BizView passer også til selskap med behov for mer avanserte rapporter eller budsjetter. Systemet lager tilpassede rapporter til akkurat ditt rapporteringsbehov.

Løsningen er optimal til bruk ved revisjon. Gi revisor tilgang, og de vil enkelt kunne finne tilbake til dokumentasjonen de har behov for.

Rapportene du trenger

Hent enkelt ut rapporter som gir deg det sammenlignings- og vurderingsgrunnlaget som du har behov for. Løsningen blir levert med en standardpakke for rapporter, som dekker behovene til de fleste selskap. Vi bistår deg også med skreddersydde spesialrapporter tilpasset dine ønsker.

Budsjettene som gir deg oversikt

Utarbeid resultat-, balanse og likviditetsbudsjett direkte i løsningen, og sammenlign med faktiske oppdaterte regnskapstall.

Jeg vil vite mer om BizView!