Hvordan fungerer Visma Webfaktura?

Når du logger inn i Webfaktura, møtes du av et dashbord som viser deg enkel salgsstatistikk, med topp 5 kunder, produkt og omsetning. Du kan lage fakturaer med avdeling og prosjekt, sende repeterende fakturaer, og sette opp fast rabatt pr kunde. Dersom du har behov for å purre på en faktura, velger du selv hvilke ubetalte fakturaer du vil purre på gjennom Purrelisten.

Fakturaene kan sendes på epost, som e-faktura eller printes og sendes i post. Når du har laget en faktura oppdateres den automatisk i vårt regnskapssystem, slik at du ikke trenger å betale for at vi regnskapsfører fakturaene du har sendt kundene dine.

Løpende oversikt over innbetalinger fra kundene

Om du ønsker oversikt over hvilke av dine kunder som har betalt fakturaene og ikke, kan vi sette opp dette gjennom tilleggsløsningen Autopay. Autopay håndterer data fra din bank, og overfører dette automatisk til Visma Webfaktura og vårt regnskapssystem. I tillegg til å få automatisk oversikt over innbetalingene i Webfaktura, blir betalingene også regnskapsført automatisk, slik at du ikke lenger trenger å betale for at vi skal regnskapsføre de.

Jeg vil teste Visma Webfaktura!