Bruk av underleverandører


Regnskapsforetaket har til enhver tid rett til å benytte underleverandører til å oppfylle sineforpliktelser etter oppdragsavtalen. Her finner du en liste over de underleverandørene som ECIT Valdres AS benytter:

  • ECIT Solutions AS, hovedleverandør av IT tjenester og utstyr
  • Ragn-Sells AS, leverandør av makuleringsdunker
  • Power Office AS, leverandør av system for kvalitetssikring, samt regnskap- og lønnssystem
  • Microsoft Office 365, leverandør av e-post, dokumenthåndtering, lagringstjeneste m.m.
  • Maestro AS, leverandør av system for årsoppgjør
  • ECIT Labs AB, leverandør av kundeportal for samhandling mellom kunde og byrå
  • Accountflow, saldobalanse avstemning
  • Duett AS, leverandør av regnskaps- og lønnssystem


Oppdatert 17.11.2021