IT-tjänster

IT-tjänster (6)

Operations

Säkerhetsanalys

Vilka tekniska sårbarheter finns på ditt företag och hur åtgärdas de? Vi ger dig en djupgående säkerhetsanalys och rapporterar rekommendation på åtgärdsförslag.

Kontakta oss

Kartlägg informationssäkerheten

Säkerhetsintrång kan få stora negativa konsekvenser. En grundlig analys av både IT-system och organisationen som helhet hjälper dig att var förberedd för en eventuell attack eller intrång. Baserat på resultaten tar vi fram rutiner och implementerar säkerhetsåtgärder för att förbättra och upprätthålla IT-säkerheten för ditt företag. 

Hör mer här
IT-tjenester - 7
Økonomi - 1

Teknisk sårbarhet 

Vi hjälper dig att hitta luckor och svagheter i ditt företags IT-miljö som kan göra er sårbara, och underlättar för obehöriga att utnyttja och missbruka din information. Alla dina IT-system analyseras och matchas mot upp till 122 000 kända sårbarheter i världen. Med hjälp av analysen kan vi definiera och implementera åtgärder för att stänga kryphålen innan någon försöker utnyttja dem. 

Kontakta oss idag

Upptäck säkerhetsåtgärder med säkerhetsanalys 

Vi levererar bland annat rekommendationer inom följande områden: 

  • Informationssäkerhetspolicy 
  • Organisation utefter informationssäkerhet 
  • Säkerhetskultur 
  • Kapitalförvaltning 
  • Åtkomstkontroll 
  • Kryptering 
  • Fysisk och miljömässig säkerhet 
  • Driftsäkerhet 
Stefania

Frågor om säkerhetsanalys? Kontakta Stefania på telefon eller mail

Telefon: +46 010-405 11 00
E-post: servicedesk@ecitsolutions.se

Vill du veta mer? Kontakta oss här!