Bolagstjänster - 6

En bolagstjänst från ECIT: starta och registrera bolag

För många är det en dröm att starta eget bolag. Men för att komma igång med ditt företag behöver du göra en del saker. Det handlar om att kontakta myndigheter, pappersarbete och betala vissa avgifter. Dessutom bestämma vilken bolagsform som passar dina behov. Känns det avancerat och svårt? Lugn – vi på ECIT hjälper dig att nybilda bolag!

Läs tips om starta eget här

Fusionera bolag med stöd från ECIT bolagstjänster

Fusion är ett sätt att slå ihop två eller flera bolag till ett. Det innebär att bolagets/bolagens tillgångar och skulder tas över av ett annat. Fördelarna att fusionera är många och innebär effektiviseringar. Samtidigt som det finns fördelar finns det även fallgropar om fusionen inte hanteras korrekt. En kartläggning innan beslut är att rekommendera.

Läs mer om alla tjänster
Bolagstjänster - 3
Bolagstjänster - 8

ECITs bolagstjänster

  • Nybildning och registrering av bolag
  • Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter
  • Förmedling av lagerbolag
  • Upprätta digital bolagspärm och aktiebok
  • Kapitalförändringar och bolagsförändringar
  • Fusioner och likvidationer
Hitta ditt ECIT kontor

Aktiebok – ECIT hjälper dig med olika bolagstjänster

Enligt lagen ska alla privata aktiebolag föra och uppdatera aktiebok. Aktieboken är ett register över aktieägare och bevis för ägande av andelar i bolaget. Behöver du hjälp med aktiebok? Vi på ECIT hjälper dig att upprätta, ändra eller rekonstruera din aktiebok.

Ställ din fråga här
Bolagstjänster - 5
Bolagstjänster - 7

Avveckla bolag: en av flera bolagstjänster från ECIT

Vill du sälja ditt företag eller avveckla bolaget på annat sätt? Hur du gör när du avvecklar ett bolag beror på vilken företagsform du har. Funderar du på att avveckla ditt företag hjälper vi dig att upprätta alla handlingar som behövs för snabbavveckling, fusion eller likvidation.

Ställ din fråga här

Övriga bolagstjänster

Behöver du rådgivning eller hjälp med andra bolagsärenden som ändringar, emissioner, styrelse- och bolagsordningsändringar, företagsbesiktningar, analyser eller annan bolagstjänst. Kontakta ECIT idag - vi har bolagstjänster som hjälper dig!

Ställ din fråga här
Bolagstjänster - 2
Bolagstjänster - 4

Guide outsourcing redovisning

Vad är viktigt att tänka på vid outsourcing av företags redovisning och ekonomihantering? Läs vår guide med +10 tips kring outsourcing redovisning och få svaren på de viktigaste frågorna.

Guide outsourcing redovisning
Mia Anttila ECIT Sverige

Frågor om våra bolagstjänster? Kontakta Mia idag!

Telefon: +46 10 703 65 00
E-post: mia.anttila@ecitservices.se

Veta mer? Kontakta ECIT här