Uniconta - 1

Löpande redovisning med personligt engagemang och hög kompetens

Vi tar hand om ditt företags löpande redovisning och all rapportering till myndigheter. Överlåt ditt företags redovisning till våra erfarna och auktoriserade redovisningskonsulter som ger dig en tydlig bild av ditt företags ekonomi.

Få hjälp idag

Vi hjälper dig med företagets

– Grundbokföring
– Månadsbokslut och årsbokslut
– Årsredovisning
– Koncernredovisning
– Finansieringsanalys
– Skattedeklarationer

Vill höra mer

Srf Auktoriserade

ECIT's redovisningskonsulter har många års erfarenhet och teoretisk kompetens som kvalitetssäkras genom auktorisation av Srf konsulterna, den ledande branschorganisationen i Sverige inom redovisning.

Läs mer om Srf konsulterna

Så fungerar löpande redovisning

Aktuellt från bloggen

Bluffakturor och fakturabedrägerier ökar helt enkelt under de tider när semestervikarier ersätter företagets ordinarie personal. Eller när företagets administrativa rutiner hanteras av någon annan som vanligtvis har ett helt annat ansvarsområde. Då tar oseriösa aktörer tillfället i akt genom att skicka bluffakturor.

Sommar och semester är högkonjunktur för bluffakturor

Läs mer
Outsourcing av bokföring innebär att du lämnar över de administrativa processer kring företagets bokföring och redovisning till en extern part som ECIT. Du låter helt enkelt de som har bäst kunnande  ta hand om alla uppgifter inom området. Vilket innebär att ni får större möjligheter att koncentrera er tid och arbete på företagets verksamhet och kärnprocesser. Med digitala plattformar krävs dessutom sällan fysisk närvaro, utan företagets bokföring hanteras digitalt och du kan nå företagets information oavsett tid och plats. 

Tips inför outsourcing av företagets bokföring

Läs mer

Hur mycket redovisningskonsulten gör beror helt och hållet på uppdragets omfattning. Att starta och driva ett företag innebär att du per automatik måste ta hand om företagets ekonomi, bokföring och redovisning. Dessutom se till att de lagar och regler som finns kring företag följs, exempelvis bokföringslagen.

Därför ska du anlita en redovisningskonsult

Läs mer
Viktor4

Viktor Bäckström svarar på dina frågor direkt via telefon eller e-post.

Telefon: +46 10 703 65 00
E-post: viktor.backstrom@ecitservices.se

Jag vill veta mer