Hvilken ERP-infrastruktur passer til netop din virksomhed?

Din virksomheds ERP-infrastruktur er af afgørende betydning for din virksomheds fremtidige virke. Et af de helt store spørgsmål vedrører i denne forbindelse, hvorvidt du bør vælge cloud eller on premise. I følgende blogindlæg vil vi fremhæve forskelle ved løsningerne og redegøre for, hvad du bør overveje, inden du vælger.

Læs med i dette blogindlæg og bliv klogere på, hvad du særligt bør have in mente, når spørgsmålet om cloud versus on premise melder sig.

Først og fremmest er det vigtigt at nævne, at der ikke er nogen endegyldig sandhed, når du stiller dig selv et af livets helt store ERP-spørgsmål; cloud eller on premise?

Svaret på ovenstående spørgsmål afhænger af den enkelte virksomhed, og vi i ECIT tilbyder begge løsninger, hvorfor vi ikke er farvet, når vi argumenterer for en af førnævnte løsninger. Nedenfor har vi listet fire fokusområder, som vi vil komme nærmere ind på i det følgende.

  • Drift og sikkerhed
  • Integrationsmuligheder
  • Omkostningsstrukturer
  • Kompleksitet og kompetencer

Drift og sikkerhed

Først og fremmest er det vigtigt, at du forholder dig til, hvem du ønsker, skal varetage og være ansvarlig for driften og sikkerheden.

En on premise-løsning er installeret lokalt på din egen server på virksomhedsadressen eller hos din eksterne ERP/hosting-partner. Ansvaret for drift, sikkerhed, performance m.v. ligger derfor placeret hos den, der ejer serveren, hvor løsningen er installeret. Med andre ord er du i mindre grad afhængig af selve ERP-udbyderen (Microsoft, Visma, etc.).

Med en cloudløsning er driften og sikkerheden placeret hos udbyderen, hvorfor din udbyder sørger for diverse sikkerhedsforanstaltninger i form af backup og kryptering af data. Oftest diskuteres sikkerhed i forbindelse med valg af cloud-løsning, men her er det vigtigt at mane denne skrøne til jorden; det er ikke usikkert at have dine data i skyen. Så dette skal ikke være et argument imod cloud.

En udfordring ved cloud, som er vigtig at nævne, er, at alle løsninger - uden undtagelse - bliver opgraderet på samme tid. Uanset om du vil det eller ej, vil der før eller siden komme et arbejdspres på din partner, der på blot en måned skal teste danske kunders tilpasninger for at sikre, at de virker.

Integrationsmuligheder

Et sømløst data flow er essentielt for driften af din virksomhed. Hvis dine systemer ikke taler sammen, ender du i en situation, hvor du får mere tastearbejde, og hvor der er større chance for fejl i dine data. Derfor skal dine integrationsmuligheder være optimale og matche dit behov.

Cloud og on premise adskiller sig med henblik på muligheden for integrationer til andre systemer. Da cloud er underlagt standardiserede rammer, kan mulighederne forekomme begrænset. Integrationen til andre programmer muliggøres dog gennem Extension eller en add-ons, som udbyderen tilbyder.

Der kan argumenteres for, at on premise har flere integrationsmuligheder, da du, modsat cloud, ikke er afhængig af, at integrationen er udviklet og godkendt af udbyder på forhånd. Du har derfor frie tøjler i forhold til at udvikle integrationer i samarbejde med din forhandler. Dette kan selvfølgelig ende med at blive en dyrere fornøjelse, end hvis du vælger en cloud-løsning.

Opsummerende kan det siges, at når det kommer til integrationer, handler det i sidste ende om behovsafdækning. Du bør på forhånd finde ud af, hvilke integrationer du ønsker dig, hvad de skal kunne, og om de allerede eksisterer som Extension eller add-ons til cloud.

Omkostningsstruktur

Omkostningsstrukturen er endnu et væsentligt parameter, du bør have for øje, inden du træffer en endelig beslutning. Der er nemlig tale om en større investering up front eller et mindre, månedligt gebyr. Spørgsmålet drejer sig derfor om, hvad dit økonomiske råderum er, og om du i virkeligheden er klar over, hvad dit egentlige behov er.

Med et traditionelt on premise set up betaler du et større beløb up front, hvor du samtidig skal medregne omkostninger forbundet med løbende opgraderingsprojekter.

Modsætningsvis er cloud abonnementsbaseret med et gebyr på månedlig basis. Cloud-løsningen er på denne vis en billigere løsning i længden, da du 1) slipper for at medregne de opgraderingsprojekter, du skal tage højde for med on premise, og 2) kun betaler for det, du reelt bruger.

Summa summarum kan det siges, at du med on premise har mulighed for at få en specialtilpasset løsning, som du dog betaler det ekstra for. Samtidig er det værd at nævne, at du lige meget hvad, bør være klar på at investere tid og penge i skiftet/implementeringen af et nyt ERP-system – hvad end der er tale om cloud eller on premise.

Kompleksitet og in house kompetencer

Hvorvidt du bør vælge den ene tilgang fremfor den anden, afhænger af, hvor kompleks din virksomhed er, og hvilke kompetencer der er tilgængelige i din virksomhed. Med kompleksitet menes der, hvor behovsstyret din virksomhed er. Kompleksiteten er nemlig afgørende for de behov og ønsker, du har til din kommende løsning.

Har du stærke, interne IT-kompetencer, en god aftale med din ERP-partner omkring drift/opdatering eller et behov for en skræddersyet EPR-infrastruktur, der rækker ud over standardløsningen? I så fald kan det være værd for dig at kigge i retningen mod en on premise løsning.

Hvis du omvendt mangler de rette kompetencerne in house og ikke har en service/opgraderingsaftale med din ERP-leverandør, er cloud muligvis det rette for dig. Med cloud får du en løsning, hvor eventuelle opdateringer og nyeste tilrettelser medfølger. En cloudløsning kan siges at være ideel for virksomheden, der i større grad ønsker en plug and play løsning.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

I ECIT kan vi hjælpe dig med at implementere, drive og understøtte dit kommende ERP-system. Vi tilbyder løbende rådgivning som en naturlig forlængelse af vores ERP-løsninger, så du kommer godt fra start.

Er du stadig ikke afklaret omkring, hvilken løsning du bør vælge? Med os som samarbejdspartner kan du være sikker på, at vi sammen finder den rette løsning, der afdækker dine behov.