0 Land
0
Land
0 Kontorer
0
Kontorer
0 Ansatte
0
Ansatte

Et selskap i sterk vekst

I 2013 var ECIT en liten gruppering av selskaper som hadde et sterkt ønske om å hjelpe nordiske selskap med deres økonomi og IT løsninger. Siden da, har vi vokst til å bli over 100 selskap i Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Storbritannia, Finland, Tyskland, Polen og Litauen. Alle selskapene har god lokal forankring, og det lokale eierskapet og engasjementet står sterkt i ECITs DNA. Flere av selskapene som deler enten geografisk lokasjon eller forretningsområde, har valgt å slå seg sammen. Slik kan vi dekke enda flere kundebehov, enda mer effektivt.

Les mer

Aktuelt fra bloggen

Er du en av de som har planer om å fornye din datamaskin, ditt selskaps PC park, nettverk, mobiler eller annet som trenger elektroniske enheter? Da må du planlegge i god tid.

Ikke gå i denne fella! - Planlegg allerede i dag.

Les mer

Det snakkes om gjenåpning av samfunnet. For kontorer over hele Norge ser det ut til at flere måneder med hjemmekontor som hovedarbeidsplass går mot slutten. Er dere rigget for den nye arbeidshverdagen?

Går du for en ny kontorløsning?

Les mer

Frem til nå har foreldrene som hovedregel måttet ta ut foreldrepenger sammenhengende, og far/med mor har måttet søke om utsettelse før mor er ferdig med sin permisjon. Særlig i tilfeller der mor har tatt ut noe ulønnet permisjon eller ferie i forbindelse med sin permisjon har dette vært en felle mange har gått i. Slik regelverket og systemet for utsettelse var oppbygd, har det i mange saker ført til at fedre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt om utsettelse for sent. Når søknaden skal utføres og huskes av slitne småbarnsforeldre, er det lett å forstå at dette er noe man fort glemmer å søke om i tide. 

 

Nå blir det endelig slutt på å gå i "fedrekvote-fella"

Les mer

ECITs Hovedkontor

Vårt hovedkontor er på Fornebu, men du kan besøke et av våre lokalkontor på over 100 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Storbritannia, Finland, Polen, Tyskland og Litauen. Finn ditt lokalkontor her.

ECITs Hovedkontor

Vårt hovedkontor er på Fornebu, men du kan besøke et av våre lokalkontor på over 100 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Storbritannia, Finland, Polen, Tyskland og Litauen. Finn ditt lokalkontor her.