Lønn & Regnskap

Lønn & Regnskap
Halvor Og Mathilde Møte Blå

Rådgivning

Få hjelp av en ekspert

ECIT tilbyr omfattende økonomisk rådgivning og bistand. Våre eksperter har inngående kunnskap om ulike bransjer, lokalmarkedet, samt gjeldende lover og regler. Sammen med deg skaper vi en effektiv økonomifunksjon som sikrer løpende ajourføring og avstemming av regnskapet.

Kundereferanser
Våre fornøyde kunder

Rådgivning

Derfor bør du velge ECIT som din økonomiske rådgiver

  • Vi kan hjelpe med nøkkeltallanalyse
  • Vi kan hjelpe med strategi og selskapsstruktur
  • Vi tilbyr økonomistyring og administrasjon
  • Vi har ekspertkunnskap innenfor din bransje

Ansatte

2600

Lokasjoner

100

Land

10

Jonas Svith

Kontakt Jonas på telefon eller e-post

Har du spørsmål?

ECIT Denmark July 2022 Kyle Meyr LR0015

Din samarbeidspartner

Skatt
MVA
Budsjettering og prognoser
Selskapsetablering og struktur

Våre konsulenter bistår deg

ECIT hjelper deg med spørsmål knyttet til selskapsskatt. Om du skulle trenger råd i forbindelse med årsoppgjør og skattemelding eller bistand ved bokettersyn og trekkettersyn, kan våre konsulenter bistå deg gjennom hele prosessen. Vi tilbyr også assistanse innenfor områder som konsernbeskatning og utbyttemodeller, og kan hjelpe deg med korrespondanse til myndighetene.

Kontakt oss

Sikker MVA-veiledning

Vi hjelper din bedrift med å håndtere periodiske oppgaver tilknyttet merverdiavgift. Vi bistår deg gjerne om du skulle ha behov for eller spørsmål om avgiftsberegning, fradragsrett, registrering i merverdiavgiftsregisteret, bokettersyn og utenlandsvirksomhet. Våre konsulenter setter seg inn i dine prosesser og veileder sikkert.

Kontakt oss

Effektiv håndtering

Budsjett og prognose spiller en sentral rolle som styringsverktøy for virksomheter. Vi er her for å bistå deg og legge til rette for en effektiv håndtering av resultat, balanse, investerings- og likviditetsbudsjett, samt prognoser.

Kontakt oss

Vi er din sparringspartner

ECIT hjelper deg med å etablere selskapet ditt, og vi kan være en sparringspartner både når det kommer til valg av selskapsform og selskapsstruktur. Våre konsulenter er rustet til å håndtere typiske utfordringer som oppstår i startfasen, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten. Også ved eventuelle fusjoner og fisjoner står vi ved din side for å sikre en effektiv prosess.

Kontakt oss

Pegasus Helicopter

"ECIT er en partner som forstår vår drift og kompleksitet."

Les mer
Ung Mann Blue

Lurer du på hva vi kan tilby deg?

Fyll ut skjema og vi kontakter deg så fort som mulig

+47 915 35 701