Ansatte i ECIT Services jobber sammen på et møterom

Ekstern økonomisjef og controller

Behold regnskapsføringen internt, og bruk oss som ekstern økonomisjef. Vi kan stille til fast avtalte tidspunkt, eller som beredskap. Vi kan bidra med:

  • Rapportering og analyser
  • Styrearbeid og ledermøter
  • Kontakt med finansinstitusjoner, offentlige myndigheter og revisor
  • Personalansvar
Ansatte i ECIT Services deltar på et kurs

Se mulighetene for fremtiden

Økonomer er ikke bare god på tall, vi kan også mye om bransjer, lokalmarked, lover og regler. Ved å forutse muligheter for fremtidig utvikling, bidrar vi til konkurransefordeler og strategiske, langsiktige valg. Vi planlegger for ting som vil eller kan skje i bransjen, lokalmarkedet og ditt eller dine ansattes private liv. Ved å være forut for eventuelle utfordringer, står både selskapet ditt og menneskene i den trygt i fremtiden.

Få en sparringspartner

Aktuelt fra bloggen

I 2018 ble det startet over 40.000 nye selskap i Norge. Samtidig gikk 6233 bedrifter konkurs, eller ble tvangsavviklet. Hva gjør de som lykkes? 

10 ting selskap som lykkes gjør

Les mer

Hva som er både lurt og lov med tanke på firmabil og kjørebok er det mange som synes kan være tungvint å sette seg inn i. Samtidig er det en del krav til rapportering, som kanskje ikke er det morsomste du vet om. Her er en liten oversikt.

Lønner det seg å kjøpe firmabil, eller kjøre privat bil?

Les mer

Har du tatt ut penger fra bankkontoen til AS'et til eget bruk, eller sendt faktura mellom egne selskap? Da kan det måtte skattlegges som utbytte. 

 

Skattelegging av utbytte

Les mer

Få besøk av din ECIT regnskapsfører i dag!