Lønn & Regnskap

Lønn & Regnskap
ECIT Final December 2022 Kyle Meyr LR0028

Bærekraft og klima

Løsninger innen bærekraftsmåling og klimaregnskap

ECIT tilbyr spesialiserte løsninger innen miljø, klima og bærekraft for små og mellomstore bedrifter. Vi bistår din virksomhet med å etablere et solid grunnlag for arbeid med bærekraftsmål og kartlegging av klimaavtrykk. Ved hjelp av ESG Trackr, et system for digital innsamling av data til måling og rapportering, sørger vi for en mer effektiv prosess for både datainnsamling og rapportering.

Kundereferanser
Våre fornøyde kunder

Bærekraft og klima

Derfor bør du velge ECIT

  • Våre løsninger følger anerkjente rammeverk og standarder
  • Våre systemer er effektive, digitale og forenkler din prosess
  • Våre konsulenter bistår og veileder deg gjennom hele prosessen
  • Vi leverer ESG-måling, rapportering og klimaregnskap
  • Vi sørger for bedre risikostyring - Gjør det enklere for bedriften å identifisere risiko og iverksette risikohåndtering etter god bærekraftsrapportering.

Ansatte

2500

Lokasjoner

100

Land

10

Jonas Svith

Kontakt Jonas på telefon eller e-post

Har du spørsmål?

ECIT Final December 2022 Kyle Meyr LR0023

Mer om våre løsninger

Bærekraft er vesentlig
Komplekst lovverk
Vår prosess
Beregn ditt klimaavtrykk

Bærekraft er vesentlig

Bærekraft er lønnsomt og vesentlig for å sikre at vi når våre klimamål og for et samfunn med anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter for alle. Selskaper som tilpasser seg regelverket og tar del i den grønne omstillingen, vil nyte flere fordeler. De vil oppleve enklere tilgang til lån, være attraktive for investorer og opprettholde sin konkurransekraft på markedet. ECIT utarbeider detaljerte og etterrettelige bærekraftsrapporter til alle type bedrifter og innebærer blant annet presentasjon og kommunikasjon av miljømessige mål, sosiale mål og styringsmål. Vår ekspertise vil hjelpe deg med å sikre at du har de beste forutsetningene for å nå dine mål.

Kontakt oss

Komplekst lovverk

Lovverket som gjelder for selskaper kan være komplekst, og det kan være krevende å forstå det i sin helhet. De aller fleste bedrifter vil enten direkte eller indirekte bli påvirket av lovgivningen på ulike måter, enten det er gjennom anbudsprosesser, som en del av en verdikjede eller på andre måter. Vi bistår deg, slik at du kan forholde deg til å etterleve gjeldende lover og regler. 

Kontakt oss

Vår prosess

Hos oss begynner arbeidet med bærekraft ved å nøye kartlegge din driftsmodell og hva som er viktig å fokusere på for din bedrift. Vi bistår deg med å identifisere, måle, etablere KPI-er og rapportere på relevante områder. På denne måten får du pålitelige statusoppdateringer på dine mål og oppnår konsistente målinger over tid, slik at du kan levere grundige rapporter om fremdrift. 

Kontakt oss

Hva er ditt klimaavtrykk?

Vi bistår deg med å beregne ditt klimaavtrykk. Klimaavtrykket vurderes ut fra den totale mengden klimagasser og karbondioksid (CO2) som blir sluppet ut i atmosfæren. Dette omfatter både direkte og indirekte utslipp. 

Kontakt oss
ECIT Denmark July 2022 Kyle Meyr LR0009

Lurer du på hva vi kan tilby deg?

Fyll ut skjema og vi kontakter deg så fort som mulig

+47 915 35 701