Lønn & Regnskap

Lønn & Regnskap
Kundereferanser
Våre fornøyde kunder

Bærekraft og klima

Derfor bør du velge ECIT

  • Våre løsninger følger anerkjente rammeverk og standarder
  • Våre systemer er effektive, digitale og forenkler din prosess
  • Våre konsulenter bistår og veileder deg gjennom hele prosessen
  • Vi har et tverrfaglig team som bistår på alle områder innen bærekraft og klima
  • Vi sørger for bedre risikostyring - Gjør det enklere for bedriften å identifisere risiko og iverksette risikohåndtering etter god bærekraftsrapportering.

Ansatte

2500

Lokasjoner

100

Land

10

1695128137268

Kontakt oss på telefon eller e-post

Har du spørsmål?

ECIT Final December 2022 Kyle Meyr LR0023

Mer om våre løsninger

Våre tjenester
Bærekraft
Innovative løsninger
Konsulenttjenester
Rapportering

Våre tjenester

Vi tilbyr skreddersydde bærekraftstrategier som er nøye tilpasset dine forretningsmål. Dette innebærer blant annet å sikre at bedriftens forretningspraksiser er i tråd med miljømålsetninger og samfunnsansvar. 

I tillegg implementerer vi effektive CSR-programmer for å styrke selskapets omdømme. Vi veileder deg gjennom hele prosessen med å integrere bærekraft i produktutviklingen, med fokus på å levere miljøvennlige løsninger som gir verdi til både organisasjonen og samfunnet. Videre utfører vi grundige analyser for å måle og optimalisere karbonavtrykket, samtidig som vi gir rådgivning om effektiv energiforvaltning.

Kontakt oss

Bærekraft

Bærekraft er vesentlig for å sikre at vi når våre klimamål og for et samfunn med anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter for alle. Selskaper som tilpasser seg regelverket og tar del i den grønne omstillingen, vil nyte flere fordeler. De vil oppleve enklere tilgang til lån, være attraktive for investorer og opprettholde sin konkurransekraft på markedet. Det kan gi store gevinster å jobbe med bærekraftige mål som tydelig kommuniseres både internt og eksternt.


Ikke bare gir det økt grad av innovasjon og nytenkning, det reduserer også risikoen for brudd på lover og regler. I tillegg styrkes konkurransekraften i tråd med økte krav og forventninger fra kunder og leverandører. Vår ekspertise vil hjelpe deg med å sikre at du har de beste forutsetningene for å nå dine mål.

Kontakt oss

Innovative løsninger

ECIT tror på kraften av bærekraftig forretningspraksis for å forme en bedre fremtid, og vi engasjerer oss i å levere innovative løsninger som hjelper organisasjoner med å oppfylle sine bærekraftsmål. Vi tilbyr skreddersydde bærekraftsrapporter som gir et tydelig bilde av din organisasjons innsats for miljø, samfunn og økonomi- og styringsprinsipper. Våre erfarne konsulenter leverer løsninger som passer til dine unike utfordringer og målsettinger.


Fra utforming av bærekraftstrategier til implementering av grønne praksiser – vi er dedikerte til å veilede deg gjennom hele reisen mot en mer bærekraftig virksomhet. Kunnskap er nøkkelen til bærekraftssuksess. Derfor tilbyr vi kurs og opplæring som gir din organisasjon og ansatte de nødvendige ferdighetene og innsiktene for å omfavne bærekraft som en integrert del av virksomheten. Velg ECIT som din partner for å styrke din virksomhets bærekraftsprofil. Sammen kan vi bygge en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid.

Kontakt oss

Konsulenttjenester

ECIT er en pålitelig partner som leverer skreddersydde konsulent- og rådgivningstjenester innen bærekraft. I en verden som stadig beveger seg mot grønnere praksiser og et økt fokus på ansvarlig forretningsdrift, er det avgjørende for bedrifter å omfavne bærekraft som et strategisk kjernekomponent. Hos ECIT forstår vi at bærekraft ikke bare handler om å oppfylle regelverk, men også om å skape en varig positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Vår dedikerte gruppe av erfarne konsulenter er klare til å veilede din bedrift gjennom komplekse utfordringer og hjelpe deg med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell.

Kontakt oss

Rapportering

I samarbeid med ESG Trackr streber vi mot å levere markedets mest etterrettelige og omfattende bærekraftsrapporter og karbonregnskap til bedrifter i alle størrelser. Vi er drevet av visjonen om en bærekraftig fremtid, og vårt oppdrag er å støtte bedrifter i å forstå, måle og forbedre sin påvirkning på miljøet og samfunnet. Ved å tilby profesjonell og pålitelig rapportering hjelper vi våre kunder med å ta informerte beslutninger som ikke bare er gunstige for virksomheten, men også for planeten.

Vi guider bedrifter gjennom hele prosessen med å utarbeide grundige bærekraftsrapporter. Dette inkluderer å identifisere relevante indikatorer, samle data, analysere resultater og presentere funn på en klar og transparent måte. Med ESG Trackr sitt pålitelige verktøy og ECIT sin ekspertise innen karbonregnskap, hjelper vi bedrifter med å kvantifisere og rapportere sine klimagassutslipp. Dette gir ikke bare innsikt i virksomhetens karbonavtrykk, men gir også grunnlag for utvikling av effektive strategier for reduksjon, noe som ofte resulterer i styrkede økonomiske resultater for våre kunder.

Kontakt oss
Nikolaj Blue

Lurer du på hva vi kan tilby deg?

Ta kontakt for en bærekraftig samtale!

+47 915 35 701