Spenncon Rail: "Vi har nå en partner som alltid har oppdatert og tilgjengelig kompetanse."

Spenncon Rail ligger i flotte og landlige omgivelser på Hønefoss. De er eneleverandør i Norge av betongsviller som brukes i bygging av jernbanespor. I 2014 ble Spenncon Rail skilt ut fra Spenncon AS, og det ble i 2017 bygget en ny og topp moderne fabrikk på 5000m2. I dag er de ca 60 ansatte. Vi har tatt en prat med Økonomisjef Dag Aas.

Trygghet og kvalitet

Lønn er et eget fagområde som krever at man til enhver tid har oppdatert kompetanse, og oppdaterte og effektive systemer. Det er veldig viktig at ansatte får riktig lønn til riktig tid.

- Da vi skulle over på et nytt timeregistreringssystem valgte vi å outsource lønn til ECIT. Ved å outsource lønnen har vi alltid noen tilgjengelig som har nødvendig spisskompetanse, og som er oppdatert på alt av lover og regler som vi kan rådføre oss med.

Lokal tilhørighet

- Da vi skulle finne ny leverandør for outsourcing av lønn i 2019 var det to ting som var spesielt viktige for oss. Det ene var lokal tilhørighet. Det andre var at vi trengte en leverandør som kunne ivareta lønnen til våre ansatte på en god, profesjonell og effektiv måte.

Vi kom i dialog med ECIT sitt lokale kontor på Hønefoss, og fikk et veldig godt inntrykk. De virket veldig solide og kompetente. I tillegg hørte vi bare positive tilbakemeldinger fra andre kunder av ECIT. Vi ble kunde i mars 2020, et valg vi er strålende fornøyd med.

Automatiske prosesser

- I tillegg til lønn har vi også fått hjelp til å automatisere noen av våre oppgaver.

Filer med fravær, reiseutlegg, timer og refusjoner leses inn automatisk fra våre systemer inn til ECIT, og lønnsfilen leses igjen inn i våre systemer. Veldig enkelt og effektivt for oss.

God Service

- I tillegg til lønn får vi også hjelp med spørsmål vi har på regnskap og HR. Vi vil fremheve at vi er veldig fornøyde med våre kontakter i ECIT, de er solide, kompetente og vi føler oss veldig trygge og ivaretatt.  Vi er som mange underlagt veldig strenge krav til revisjon,  men har aldri fått noen kommentarer fra revisor.

Vi kan trygt anbefale andre å outsource oppgaver til ECIT.