NO

Åpenhetsloven i ECIT

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. ECIT og omfattede datterselskaper er pålagt en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at ECIT må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å følge informasjonsplikten i loven.

ECIT's leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for å utføre vår virksomhet. ECIT`s forretningsforhold er basert på tillitt og åpenhet, og at leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs metodikk. Kartleggingen av våre leverandørkjeder er en pågående prosess, hvor vi kontinuerlig jobber med å avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Spørsmål vedrørende ECIT's etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til apenhetsloven@ecit.no

Kontaktperson

Head of Communications
Iselin Paulsen
Telefon: +47 901 40 166
E-post: iselin.paulsen@ecit.com

Hønefoss 2021 6

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema og vi kontakter deg så fort som mulig.

+47 901 40 166
}