Effektiviser hverdagen med færre manuelle prosesser

Færre manuelle prosesser gir en mer effektiv arbeidsflyt for dine ansatte. Multifunksjonsprinteren er et viktig verktøy i arbeidshverdagen, som en portal for dokumentflyt og kommunikasjon. Ved å etablere gode rutiner, arbeidsflyt og struktur for denne portalen, kan vi forenkle hvordan ditt selskap jobber med dokumenter.

Effektiv og sikker dokumentflyt

Vi knytter printeren til bedriftskritiske løsninger som Office 365 og andre sentrale systemer og applikasjoner. Slik digitaliserer og effektiviserer vi dokumentflyten.
Med funksjon for kryptering og tilgangstyring ivaretar du personvernet, og unngår at dokumenter kommer på avveie.

Sammen med noen av de største produsentene i markedet, skreddersyr vi printløsninger for ditt selskaps behov. Med en totalløsning på IT fra ECIT, kan vi effektivisere og sikre hele arbeidsflyten og arbeidshverdagen til deg og dine ansatte.

Kontakt meg om digitalisering og print for mitt selskap!