Optimaliser bruken av Microsoft 365 med hjelp av Copilot - din personlige assistent som bistår med veiledning, anbefalinger og oppsummeringer av en mengde data. Både raskt og effektivt.

Av: Hussain Al-Mousawi

ECIT kan hjelpe deg med Copilot 

ECIT har betydelig erfaring med å hjelpe kunder med implementering og bruk av Microsoft 365.

Som en sertifisert Microsoft-partner har vi et team av dyktige konsulenter klare til å bistå deg med alt fra planlegging, opplæring, migrering, tilpasning og support.

Våre eksperter veileder deg gjennom oppsettet av Copilot for din virksomhet, slik at du kan dra full nytte av teknologien den tilbyr.

For å ta i bruk Microsoft 365 Copilot, trenger du en Microsoft 365-lisens og en aktivert Copilot-konto.

Aktiver Copilot-kontoen din ved å følge instruksjonene på https://www.microsoft.com/copilot. Når Copilot er aktivert, får du tilgang til et personlig dashboard der du kan følge din fremgang, dine mål og dine anbefalinger.

Du vil også motta varsler og påminnelser om nye tips og oppgaver som kan hjelpe deg med å forbedre bruket ditt av Microsoft 365.

AI - din nye personlige assistent? 

AI er et buzzword som i dag brukes av mange, og flere opplever det som noe helt nytt. Mange frykter også at AI på kort tid vil ta over alle våre arbeidsoppgaver og gjøre oss arbeidsledige. Dette stemmer ikke helt.

AI er ikke nytt. Begrepet AI har eksistert lenge og ble skapt allerede i 1956 under konferansen "Summer Research Project on Artificial Intelligence." Tjenester som ligner dagens LLM-modeller har også blitt lansert tidligere og tatt ned for videreutvikling. Microsoft publiserte sin første gang i 1996. Nå lanseres Microsoft 365 Copilot, og selv om den ikke kommer til å erstatte jobben din, spås det at den vil være en slags personlig assistent for deg i arbeidet ditt.

Microsoft 365 Copilot er en ny tjeneste som hjelper deg å optimalisere hvordan du bruker Microsoft 365. Med Copilot får du tilgang til personlig veiledning, anbefalinger og tips som er tilpasset din arbeidsstil og mål. Copilot hjelper deg å utnytte de mange mulighetene Microsoft 365 tilbyr, slik at du kan forbedre produktiviteten, samhandlingen og kreativiteten.

I tillegg kan Copilot hjelpe deg å prosessere store mengder informasjon og presentere det på en kort, forståelig måte på bare noen minutter. Den kan konvertere en omfattende rapport til en presentasjon ved hjelp av PowerPoint. Den kan hente informasjon fra alle dine virksomhetsdata, slik at du får presentert informasjon basert på dine data. Copilot fungerer også med Teams, og kan oppsummere møter, presentere beslutninger og til og med hjelpe deg å forstå en persons intensjon bak deres uttalelser.

Dette høres jo magisk ut, så da er det bare å sette i gang med Copilot! Eller...?

Så enkelt er det kanskje ikke. Følg våre fire steg slik at du kan utnytte Microsoft Copilot til det fulle!

1. Kartlegging 

Fordi Copilot tar utgangspunkt i din virksomhets data, er det viktig å kontrollere all virksomhetsdata.

Derfor er det essensielt å:

  • Validere kvalitet på lagret data
  • Validere sensitiv data
  • Sikre data

Når denne kontrollen er gjennomført, er det viktig å fortsette å vedlikeholde all data.

2. Mulighetsområder 

Copilot åpner for mange muligheter, men det er viktig å understreke at teknologi alene ikke vil gjøre deg mer effektiv. Effektivitet krever ikke bare tilgang til teknologi, men også forståelse av hvordan den kan nyttes til din fordel.

En grundig gjennomgang for å undersøke mulighetsområdene spesifikt for din virksomhet er derfor avgjørende for å maksimere utnyttelsen av teknologien.

3. Implementering

For å få tilgang til teknologien, er det avgjørende å ha riktig grunnfundament og struktur, samt en god plan for implementering og brukeradopsjon. Sikkerheten må også ivaretas nøye for å forhindre uautorisert tilgang og lekkasje av virksomhetsdata.

4. Pilot og utrulling

Ved å gjennomføre en grundig utrulling, adopsjon og opplæring vil din virksomhet kunne utnytte teknologien optimalt og oppnå økt grad av automatisering, og dermed dra fordel av de mulighetene teknologien gir.