Pegasus Helicopter AS: "Ved å outsource har vi alltid en tilgjengelig partner som har oppdatert spisskompetanse"

Pegasus Helicopter AS ble etablert i 1998 og er i dag en av Norges største helikopterselskaper. De leverer de fleste tjenester som finnes for innlands helikoptervirksomhet, alt fra persontransport, film/foto, gjødsling og kalking, linjebefaring til lasteflyvning. Hovedbasen ligger på Oslo Lufthavn.
I tillegg har de kontorer i Stavanger, Sandefjord og Bergen.

Vi har tatt en prat med Jan-Roger Vagel, daglig leder i Pegasus Helicopter AS


Fordeler med å outsource lønn og regnskapstjenester

- En åpenbar fordel med å outsource lønn og regnskapstjenester er at man blir mindre sårbare.
I et mellomstort selskap som Pegasus er, vil det ikke være økonomisk forsvarlig å ha en egen regnskapsavdeling . For oss hadde alternativet vært å ha kun en ansatt med denne fagkompetansen, noe som ville gjort oss veldig sårbare ved for eksempel sykdom. Av den grunn har vi konkludert med at det er veldig gunstig å leie disse tjenestene fra ECIT. Det betyr at vi alltid har en tilgjengelig partner som har oppdatert spisskompetanse på lønn og regnskap og som vi kan rådføre oss med.


Tilgang på spisskompetanse

- Pegasus er et kompleks selskap, med relativt store verdier i omløp – både inn og ut av selskapet. Vi eier alt selv, og i tillegg til en moderne maskinpark har vi store verdier i lagerbeholdning (deler). Et helikopter alene koster ca. 25 millioner, i tillegg kommer alle driftskostnader. Vi får hjelp til alt fra avskrivninger til utfyllende rapporter, og er avhengig av å ha tilgang til høykompetente ressurser.


ECIT som rådgiver

- Jeg har ingen formell økonomisk kompetanse, men har jobbet i finans (bank) i 9 år. Det er godt å kunne rådføre meg med en kompetent partner som ECIT når det er behov for det. Vi har mange store og komplekse regnskapsoppgaver. Vi har akkurat kjøpt et firma i Bergen, og her er det mange viktige ting å være oppdatert og klar over, for eksempel momsregler. Når vi selger helikopter til utlandet krever også det at vi holder tungen rett i munnen, og har full kontroll på alt av lover og regler.


En partner som forstår vår drift og kompleksitet

Vi er veldig fornøyde med vår kontaktperson i ECIT. Hun er veldig tilgjengelig, veldig rask og fremstår veldig kompetent. Vi opplever også at hun forstår kompleksiteten i selskapet og driften. Dette er egenskaper vi setter veldig høyt, og som gjør at vi er veldig fornøyd med samarbeidet.

Vi kan trygt anbefale andre å outsource selskapets lønn og regnskap til ECIT.


ECIT om samarbeidet med Pegasus Helicopter AS

Jeg opplever samarbeidet med Pegasus som veldig godt
- Autorisert regnskapsfører/Registrert revisor i ECIT Viken, Silje Kjørli.

Det er god informasjonsflyt mellom alle avdelinger og ansvarspersoner i bedriften. Det er gode rutiner for registrering og godkjenning av fakturaer hos de ansvarlige, slik at fakturaer kan bokføres og betales innen fristene. Vi har gode rutiner for fakturering og mva-behandling i eksternt system. Fakturafiler importeres riktig inn i regnskap, presentert i regnskapet slik selskapet ønsker. Pegasus er et profesjonelt selskap som er opptatt av kvalitet og nøyaktighet. Vi skjønner hverandre og snakker samme «språk». Interesse for effektivisering av prosesser er gjeldende hos begge parter.