Braathen Eiendom: ”Gjennom vår nye IT-løsning har vi fått økt fleksibilitet og produktivitet som forbedrer vårt samarbeid”

Braathen Eiendom ble etablert i 1952 og er et ledende eiendomsforvaltningsselskap med en historie som strekker seg nesten 70 år tilbake i tid. På midten av 2000-tallet valgte Braathen Eiendom å konsentrere eiendomsmassen til få, men store profilbygg med den riktige beliggenheten, i de rette segmentene i Oslo. Selskapets eiendomsportefølje består av fem store prestisjeeiendomer, fire kontorbygninger i Oslos mest attraktive områder – Vika og Bjørvika – samt én logistikkeiendom like utenfor bygrensen. Braathen Eiendom består av 20 ansatte med et geografisk nedslagsfelt i Oslo.

Som et resultat av Braathen Eiendoms ettertraktede eiendomsportefølje, opplevde selskapet et økende behov for å få tilpasset sin eksisterende IT-løsning slik at den i større grad kunne understøtte og fasilitere bedriftens videre utvikling.

Braathen Eiendom hadde allerede begynt sin digitale reise i det små hvor de tilbake i 2005 valgte en IT-infrastruktur basert på lokale servere og en ASP-fjernskrivebordsløsning. Denne løsningen gjorde det mulig for de ansatte å arbeide ”hvor som helst, når som helst” på eksisterende enheter, både på og utenfor arbeidsplassen – uansett tid.

I takt med den sterke forretningsutviklingen til Braathen Eiendom, oppstod det et er behov for å kunne interagere på tvers av enheter, slik at man kunne opprettholde en tett og kreativ kommunikasjon blant medarbeiderne. Med IT-løsningen som selskapet hadde fra før var ikke dette mulig.

Et tydelig mål om å la sin komplette IT-drift gå over til skybaserte løsninger

Med et tydelig mål om å la sin komplette IT-drift gå over til skybaserte løsninger – og med ECIT som sin trofaste IT-partner – besluttet Braathen Eiendom i 2021 å ferdigstille selskapets allerede påbegynte reise til skyen.

”I Braathen Eiendom visste vi at det var på tide å oppdatere vår IT-infrastruktur, da det ikke lenger ikke oppfylle våre behov som blant annet var et ønske om enklere kommunikasjon på tvers av bedriften. I den forbindelse var vi glad for å ha en IT-partner som ECIT med de rette kunnskapene og kompetanser til å løfte vår løsning ut i skyen”. – Thore Skollerud, økonomisjef i Braathen Eiendom

Dermed satte ECIT i gang en innledende prosess som besto av behovsvurdering og kartleggingsmøter. Her ble konkret oppsett av applikasjoner, funksjoner og integrasjoner nøye avtalt. Hovedfokuset i denne delen av prosessen var å finne en løsning som kunne tilfredsstille Braathen Eiendom sine spesifikke behov. For å muliggjøre tett kommunikasjon mellom ansatte, var den ideelle løsningen for Braathen Eiendom å flytte sin interne IT-drift til en helintegrert Microsoft 365-løsning.

Dette innebar - i tillegg til samhandlingsplattformen Teams - Officeapplikasjonene, Outlook, filer og alle gjenværende Microsoft-løsninger som tilrettelegger for samarbeid i skyen.

”I tett samarbeid med Braathen Eiendom fant vi i ECIT ut at vi med en helintegrert Microsoft 365- løsning kunne møte selskapets behov for fleksibel kommunikasjon og samarbeid. Ved å kombinere og integrere Microsofts mange funksjonelle systemer og applikasjoner, klarte vi å skape det perfekte IT-miljøet for Braathen Eiendoms videre forretningsutvikling.” - Jørgen Fundingsrud, avdelingsleder i ECIT.


En problemfri gjennomføring og konvertering over en helg

Ettersom Braathen Eiendom ikke har en intern IT-avdeling til å drifte og supportere dette IT-oppsettet selv, ble deres overgang til skyen kombinert med en full outsourcing til ECIT med alt-i-ett-løsningen ECIT One.

Med denne løsningen er ECIT ansvarlig for å drifte hele oppsettet og alle selskapets enheter, slik at klienter, systemer og sikkerhet til enhver tid er oppdatert og ivaretatt. Med gratis support inkludert, unngår Braathen Eiendom IT-relaterte bekymringer, og kan i stedet fokusere på å skape verdier for sine byggeprosjekter.

Med utgangspunkt i en kombinert Microsoft 365 skyløsning og ECIT One ble det i tett samarbeid utarbeidet en implementeringsplan for Braathen Eiendoms overgang til skyen, som kulminerte i en problemfri gjennomføring og konvertering over en helg. En vellykket overgang til skyen, som for Braathen Eiendom har resultert i kostnadsbesparelser, skalerbarhet, forutsigbarhet, fleksibilitet, økt produktivitet og sikkerhet – og ikke minst bedre forutsetninger for nær og kreativ kommunikasjon. Aspekter som alle bidrar til utvikling av selskapets virksomhet.

”Med vår nye skybaserte IT-infrastruktur oppnår vi fleksibilitet og økt produktivitet i våre interne prosesser, mens vi med ECIT One alltid har oppdaterte og velfungerende systemer. Det gir oss en forutsigbarhet som bidrar til å optimalisere virksomheten vår.” - Thore Skollerud, økonomisjef i Braathen Eiendom.