Asker kommune: «ECIT hjelper oss med å utvikle og forbedre våre IT-løsninger, og er en partner som driver oss fremover.»

Asker kommune ligger i Akershus fylke og grenser til Drammen og Lier i vest, Bærum i nordøst og Indre Oslofjord i sør og øst. I 2020 ble kommunen slått sammen med de tidligere kommunene Røyken og Hurum, og ble dermed en av Norges storkommuner med drøyt 95 000 innbyggere.

Vi har snakket med Kolbjørn Johansen, avdelingsleder på IKT drift i Asker kommune. Dette er hva han hadde å si:


 En partner som driver oss fremover

- "I teknologi-verdenen skjer det hele tiden raske endringer, og det krever betydelig tid og ressurser å holde seg oppdatert. Derfor gir det oss en trygghet i å vite at ECIT legger vekt på kompetanse og kontinuerlig oppdatering gjennom kursing og relevante sertifiseringer."

- "I en storkommune som Asker, har man ansvar for å støtte et betydelig antall mennesker. I dag teller kommunen omtrent 9 500 ansatte, fordelt på 6 500 årsverk, spredt over hele 300 lokasjoner. I tillegg har vi ansvaret for 13 500 elever."

- "For å kunne opprettholde optimal drift består vår IKT-avdeling av 28 ansatte, inkludert lærlinger. Driftsavdelingen utgjør 16 ansatte, mens vi også har omtrent 2 årsverk fordelt på flere konsulenter fra ECIT. Gitt omfanget av IT-oppgaver og kompleksiteten knyttet til å støtte våre brukere, er ekstern assistanse helt nødvendig."

- "ECIT har vært en av våre eksterne kompetansepartnere innen IT i mange år."

- "De er vår foretrukne partner på både nettverks- og sikkerhetsløsninger og samarbeider tett med vår interne IT-avdeling. ECIT har vist seg å være en svært fleksibel partner som reagerer raskt og finner effektive løsninger når behovet oppstår. Disse egenskapene setter vi svært høyt."  

God dialog og forståelse for våre behov

- "Våre oppgaver blir stadig større og mer komplekse. ECIT er et selskap som har opplevd betydelig vekst de siste årene og har tilført oss spesialkompetanse i form flere dyktige ressurser. Vi setter pris på å samarbeide med et begrenset antall leverandører som kan tilby en bred kompetanse. Dette får vi med ECIT."

- "Gjennom tett dialog og grundig oppfølging har vi etablert sterke relasjoner, noe som gir rom for åpen og ærlig kommunikasjon. ECITs eksisterende og tidligere erfaringer fra lignende oppdrag/kunder har vært en verdifull ressurs som har styrket vår egen kompetanse. I tillegg har det vært situasjoner der ECIT har kunnet dele erfaringer fra våre vellykkede løsninger med andre kunder."

- "ECIT hjelper oss med å utvikle og forbedre våre IT-løsninger, og er en kompetansepartner som driver oss fremover."

IT-sikkerhet er viktigere enn noen gang

- "Noen av hovedsatsningsområdene for Asker kommune er IT-sikkerhet, noe som også eksemplifiserer seg i vår vedtatte temaplan; «digitalisering og smart bruk av teknologi». Vi håndterer betydelige mengder sensitiv informasjon, og det er vårt ansvar å overvåke trusler og implementere solide sikkerhetsløsninger for å sikre data og systemer."

- "Det var eksempelvis svært hektisk når kommunevalget stod for døren, hvor vår oppgave var å sikre trygg og vellykket gjennomføring av valget på den it-tekniske siden. Dette innebærer omfattende forberedelser, inkludert grundig testing som vi gjennomfører før kommunevalget. ECIT er en viktig deltaker i denne prosessen, som vår partner innenfor (nettverk)/sikkerhet og drift."

- "I dagens samfunn der det meste er datadrevet, er det avgjørende at vi kan ha full tillitt til at alt fungerer sømløst til enhver tid. Vi har ansvaret for hele 35 000 enheter, inkludert mobile enheter og PC-er."

- "Gjennom vårt samarbeid med ECIT har vi tilgang til support 24/7, hvor Asker kommune er tilknyttet en egen servicelinje. Dette er en konsekvens av vår forpliktelse som kommune til å unngå nedetid, selv i vedlikeholdsvinduer. Målet vårt er å ha oppetid til enhver tid. ECIT spiller en sentral rolle i å muliggjøre driften av Asker kommune. Denne ordningen har vært svært vellykket og gir oss stor trygghet."