Ledelsen i ECIT

Peter Lauring

CEO

Jes Schjøtler

VP Group

Klaus Jensen

VP Group

Tom Rasmussen

CFO Group

Karina Arnsen

HR Group

Lars Inge Tordal

Partner BPO Norway

Halvor Aspaas

Partner IT Norway

Mikkel Walde

Partner IT Denmark

Mikael Hammarin

Partner Development

Ivan Nielsen

Partner BPO Denmark

Henrik Kryger

Partner BPO Denmark

Daniel Bolin

Partner BPO Sweden