Timik Medical (Timik Group AB): Med behov for en fleksible IT-løsninger som forenkler finans- og logistikkfunksjonen.

Med sterk vekst i flere land så Timik Medical et behov for å modernisere og effektivisere interne IT-prosesser. I 2015 begynte jakten på et nytt ERP-system.

Jan Johannsen (CFO) har mange års fartstid i Medtech bransjen. Før dette jobbet han i IT-sektoren. Han har selv erfart hvordan de riktige forretningsløsningene kan effektivisere og skape vekst hos bedrifter.

"Vi ønsket en ledende leverandør med kompetanse og ressurser, og med sterk fokus på fremtidens muligheter. Vi var i dialog med flere leverandører før det endelige valget falt på Visma. De var eneste leverandør som kunne levere både finans og logistikk i samme skybaserte løsning"


Krevende logistikkbehov

Med mange leverandører over hele verden, flere lagere, og stor intern vareflyt var det logistikken som var den store utfordringen. Automatisering og forenkling var viktige krav til en ny løsning. Alternative systemløsninger som kunne imøtekomme alle behovene skulle vise seg å være mer komplisert enn først antatt. Til slutt falt valget på Visma.net ERP.

Bratt vekstkurve

Timik Medical har store vekstambisjoner. I 2016 omsatte bedriften for rundt 100 millioner. Målet for 2017 er 125 millioner. - Det langsiktige og ambisiøse målet er 450 millioner i 2022. Men det krever nok mer enn bare organisk vekst. Investeringer i moderne og fremtidsrettede IT-løsninger som skyløsningen Visma.net understøtter dette. Effektivitet blir vesentlig for logistikk og administrasjon, legger Johannsen til.

I dag har gruppen en hybridløsning der Timik AS (Norge) bruker ERP-systemet Visma Global, mens Sverige, Finland og morselskapet er i skyen med Visma.net Finacials & Logistics. - Målet er å få flyttet hele selskapet opp i skyen i løpet av 2018. Fra dagens ståsted ser det lovende ut. Automatiseringen av de interne prosessene har gjort oss mer effektive. Vi er nå rigget for større volumer, uten at vi må øke antall ansatte i administrasjonen, legger Johannsen til.

"De interne prosessene har blitt mer effektive etter at vi flyttet logistikken opp i skyen. Nå har vi full kontroll på vareflyten og lagerne. Det hadde vi ikke før,”

En smidigere salgsreise

Timik Medical selger hovedsaklig til bedriftsmarkedet, men også noe til konsumenter. - De fleste ordrene kommer i dag inn per mail. Den automatiserte integrasjonen mellom klientene i Visma gjør at ordre kun registreres en gang. Ordreflyten mellom selskapene, vareutsendelsen, internfaktureringen og faktureringen av kunden skjer så automatisk. “Drop shipment” leveranser fra bedriftens sentrallager i Sverige sendes direkte ut til kundene.

Integrert webshop

"Vi har også en webshop i hvert land. Disse vil i løpet av høsten knyttes direkte mot ERP-systemet. Dette vil øke effektiviteten, og blir viktig for fremtiden. Ved å flytte logistikken til skyen, har vi redusert kostnadene drastisk. Vi har for eksempel ikke lengre behov for å vedlikeholde serverparker i de forskjellige landene, forteller Johannsen".

Alltid tilgjengelig og alltid oppdatert

Per i dag har selskapet i underkant av 40 ansatte. De ansatte sitter i forskjellige land, og er svært avhengig av å ha et system som er tilgjengelig og til enhver tid oppdaterte. En annen fordel administrasjonen i bedriften peker på som positiv er at systemene nå oppdateres automatisk.

"Vi slipper å bruke tid og ressurser på nye programversjoner og konsulentsupport. Nå har vi alltid siste versjon av programvaren. Visma oppdaterer systemet månedlig. Dette gjør at vi får tilgang til ny funksjonalitet og forbedringer raskere enn normalt. I tillegg føles det trygt at et selskap som Visma håndterer sikkerheten for oss".

Valgte riktig samarbeidspartner

Hovedleverandør ble Visma-partneren ECIT Capstone AS, med base i Hønefoss. I tillegg har ECIT Capstone sin samarbeidspartner, Integrasjonspartner as, levert en svært smidig og bra løsning for automatiseringen av logistikken internt mellom selskapene.

"Valg av Vismapartner var egentlig litt tilfeldig. Gjennom relasjoner og kontakter i bransjen fikk vi høre mye positivt om ECIT Capstone, og da var valget enkelt. ECIT Capstone har vært en veldig god støtte underveis i hele prosessen. Vi føler at vi har blitt prioritert hele veien. Det er takket være dem at overgangen har gått såpass smertefritt. Vi er veldig fornøyde."

Johannsen er fornøyd med å ha flyttet bedriftens finans- og logistikkhåndtering opp i skyen, og ser frem til nye forbedringer og løsninger.

"Vi har fått en god start. Det er klart at en overgang fra jord til sky ikke er smertefri, og vi venter fortsatt på enkelte forbedringer. Men dette vet vi kun er et tidsspørsmål. Alt i alt er vi veldig fornøyde"

Sett opp og tilpass Visma.net ERP

Timik Medical er et av mange selskap som ECIT har levert Visma.net ERP til. Ønsker du deg en ERP løsning tilpasset dine behov, som kan integreres med andre systemer du bruker allerede? Send inn skjemaet under, så ringer en av våre rådgivere deg snart!