Bergen Parkering: Med skybaserte IT-løsninger har vi et effektivt og fremtidsrettet IT-oppsett”

Bergen Parkering AS er en ledende aktør innen drift av privat regulerte parkeringshus og parkeringsplasser i nærområdet rundt Bergen. Som parkeringsoperatør leverer Bergen Parkering et bredt spekter innen parkeringstjenester til både det offentlige og det private arbeidsmarkedet, hvor teknologisk utvikling har bidratt til å gi selskapet en posisjon som en pioner i bransjen. Dette har bidratt til en kontinuerlig utvikling i virksomheten som stadig vokser seg større.

For Bergen Parkering er det viktig å fortsette å sikre sin ledende posisjon i parkeringsbransjen, og det krever at selskapet er godt rustet til å legge til rette for løsninger og behov som vil oppstå i fremtiden. Derfor er det stort fokus på intern innovasjon og utvikling – og ikke minst fremtidsrettede og effektive løsninger.

Tilbake i 2019 så Bergen Parkering et behov for å oppdatere sitt tradisjonelle on-premise oppsett, som på flere områder ikke kunne oppfylle deres effektivitetskriterier eller ønsket om en langsiktig og fremtidssikker løsning.

I tillegg så de flere fordeler med en skybasert IT løsning, som de visste ville kunne gi selskapet blant annet en fleksibilitet i arbeidsflytene deres.

"Vi har et komplekst nettverksoppsett i Bergen Parkering, hvor det er mange systemer som må snakke sammen på kryss og tvers. Derfor er et effektivt samspill utrolig viktig for å støtte en funksjonell leveranse til våre kunder. Her fant vi ut at skyløsninger kunne dekke våre behov samtidig som vi fikk en fleksibilitet som vi ikke hadde tidligere." - Trond Birkeland, daglig leder i Bergen Parkering AS.

En åpen og tett dialog

For å fullføre reisen til skyen trengte Bergen Parkering profesjonell bistand fra en erfaren IT-partner som de følte seg trygge på. Valget falt på ECIT, som anbefalte en sikker løsning som møtte virksomhetens spesifikke krav til arbeidsflyt.

Underveis ble det satt i gang en detaljert behovsvurderingsprosess hvor de mange elementene som måtte ivaretas og tas i betraktning for å flytte Bergen Parkering trygt i skyen ble kartlagt, dette inkluderte kameraovervåking, automatisk skiltregistrering og digital betaling i appen – samt samhandlingen på tvers av disse systemene.

"Det er utrolig viktig for oss i ECIT å skape rammen for god kommunikasjon med Bergen Parkering, slik at de både føler seg trygge i prosessen og ved å ha oss som deres IT-partner. Dette gjør vi gjennom en åpen og tett dialog, hvor vi får nærmere kjennskap til deres daglige drift - og ikke minst deres behov og ønsker. Denne dialogen har vært med på å legge grunnlaget for et godt og solid samarbeid med Bergen Parkering." - Lasse Werner, Key Account Manager i ECIT.

I tett samarbeid ble det funnet en løsning som var basert og bygget på å overføre mange av Bergen Parkering sine systemer til skyen, kombinert med ECIT sine produkter som Network as a Service og SD-WAN. Bergen Parkering leier nettverksutstyr fra ECIT, som sørger for at enhetene på tvers av forretningsdriften snakker og kommuniserer sammen på en god og effektiv måte.

Da selskapet ikke har egen IT-avdeling ble det også inngått avtale om supporttjenester fra ECIT som innebærer bistand ved tekniske problemer, daglig drift av systemløsninger og kontakt med diverse partnere som blant annet Microsoft og Global Connect.


Skalerbar infrastruktur som sørger for fleksibilitet og kostnadsbesparelser

Etter en nøye planlagt – og godt gjennomført – implementeringsprosess flyttet Bergen Parkering til skyen med en IT-infrastruktur som siden har bidratt til å optimalisere og effektivisere selskapets daglige arbeidsflyt.

Med sin skybaserte løsning har de forbedret sin interne samhandling og samarbeidsmuligheter, noe som igjen bidrar til økt produktivitet. Dette skjer samtidig som skyløsningen gir bedriften et sikkert og skalerbart IT oppsett som kan tilpasses selskapets videre utvikling.

”Med vårt nye, skybaserte IT-oppsett har vi i Bergen Parkering strømlinjeformet våre interne arbeidsprosesser gjennom forbedret internkommunikasjon og redusert tid av systemoppdateringer. I tillegg har vi en skalerbar infrastruktur som sørger for fleksibilitet og kostnadsbesparelser, da vi når som helst kan skalere opp eller ned betalingslisensene våre. Vi er generelt veldig fornøyde med vårt oppsett i Bergen Parkering.” - Trond Birkeland, daglig leder i Bergen Parkering AS.