Siden 2016 har partnerskapet mellom Plantasjen og ECIT utviklet seg, og begge har opplevd betydelig vekst

Plantasjen ble etablert i 1986 og har i dag 1138 ansatte (+ytterligere 1000 i høysesongen) fordelt på 128 butikker i Norge, Sverige og Finland. I tillegg har de døgnåpen nettbutikk.

Hos Plantasjen finner du alltid planter, møbler, redskaper og ikke minst inspirasjon.

Vi har snakket med Espen Gylterud, Manager Technology i Plantasjen, og Tom Kristiansen, partner i ECIT, hvorfor samarbeidet mellom Plantasjen og ECIT startet, og hvordan det fortsetter å skape verdi for begge parter.


Fra brannmur til sikkerhetskopiering av data

Tilbake i 2016, da kontakten mellom Espen Gylterud og Tom Kristiansen først ble etablert, var det basert på at Plantasjen trengte en partner til å betjene brannmur og nettverksutstyr.

"Vi innledet et partnerskap med ECIT fordi jeg allerede kjente ECIT fra et tidligere samarbeid. Derfor var jeg sikker på at de hadde kompetansen som vi trengte i Plantasjen.

Partnerskapet startet som administrasjon av brannmuren og nettverksutstyret vårt, og i 2018 begynte vi en reise ved å gå over til en skybasert ERP-løsning, som nå er grunnlaget for alle våre transaksjoner i selskapet. Denne overføringen har betydd mye for oss nå som vår BI- og ERP-løsning utgjør grunnlaget for våre data."

- Espen Gylterud, leder Technology i Plantasjen.

Gjennom årene har partnerskapet endret grunnlaget, og det er nå i større grad fokusert på sikkerhetskopiering av selskapets data i Microsoft 365.

"I ECIT har vi hatt fokus på å etablere nødvendig sikkerhet for Plantasjen, spesielt i overgangen til sky. I dag leverer vi en kombinasjon av hardware og software fordi vi drifter både det trådløse nettet i Plantasjens butikker og lagre og leverer sikkerhetsbackup av Microsoft 365 – en i deres eget miljø og en annen i ECITs miljø, og skaper den beste og sikreste backup-løsningen for Plantasjens data."
– Tom Kristiansen, ECIT.


Du kommer tilbake til en partner som leverer over forventningene

I tillegg til den konkrete leveransen som er beskrevet ovenfor, er Plantasjen og ECIT enige om at et godt samarbeid er avhengig av gode relasjoner mellom mennesker.

"Til syvende og sist er tankegangen det som definerer et godt samarbeid. Jeg liker å bruke uttrykket "hire for attitude". Kompetanser kan enkelt legges til, mens tankegangen er vanskeligere å påvirke.

I vårt partnerskap med ECIT har alle konsulenter vi har jobbet med vært ansvarlige, uavhengige og alltid levert med riktig tankesett og holdning. Konsulentene leverte rett og slett over forventning – og du går tilbake til en samarbeidspartner som leverer over forventning."
– Espen Gylterud, Manager Technology i Plantasjen.

Ifølge Tom Kristiansen er de gode relasjonene like viktige for ECIT. De er grunnlaget for en god leveranse.

"Samarbeidet vi har med Plantasjen er preget av at vi kjenner hverandre veldig godt. Vi har en positiv og konstruktiv dialog som hjelper oss å få en dypere innsikt og forståelse for deres spesifikke behov. I tillegg har det vært en stor fordel at Plantasjen har intern kompetanse innen IT. Espen vet hva han vil, og det gir oss de beste forutsetningene for en god leveranse."
– Tom Kristiansen, ECIT.


Fremtiden vil inneholde videre utvikling

Plantasjen og ECIT har blitt enige om en avtale som sikrer deres fremtidige partnerskap i mange år fremover. Med den utviklingen som begge selskapene allerede har gjennomgått, har de en gjensidig forståelse og interesse i å fortsette reisen sammen.