Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du i mange tilfeller har krav på dersom du bruker egen bil i jobbsammenheng. Godtgjørelsen kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast kjøregodtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse.

Innhold:

 1. Hva er kjøregodtgjørelse?
 2. Hva dekker kjøregodtgjørelsen?
 3. Hvem kan få kjøregodtgjørelse?
 4. Når får man kjøregodtgjørelse?
 5. Hvor mye kan man få i kjøregodtgjørelse?
 6. Hva er vanlig kjøregodtgjørelse?
 7. Er kjøregodtgjørelsen skattepliktig?
 8. Må man følge statens satser for kjøregodtgjørelse? Eller kan jeg forhandle min egen sats?
 9. Kjøregodtgjørelse for elbil. Er det egen sats?
 10. Er det egen sats dersom man kjører over 10 000 km?
 11. Tillegg til kjøregodtgjørelse
 12. Må man oppgi tidspunkt når man fører kjøregodtgjørelse?
 13. Hva er fast kjøregodtgjørelse?
 14. Hvordan får jeg kjøregodtgjørelse?
 15. Er det vanlig at bedrifter går til anskaffelse av kjørebok til ansatte som bruker egen bil i jobb?

1. Hva er kjøregodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du mottar når du har brukt din private bil i jobb. Den skal dekke kostnader som påløper når bilen brukes. 


2. Hva dekker kjøregodtgjørelsen?

Kjøregodtgjørelsen skal dekke kostnader knyttet til bruk av din private bil.
I utgangspunktet dekker kjøregodtgjørelsen alle kostnader i et nøkternt bilhold:

 • Drivstoff
 • Slitasje
 • Verditap
 • Andre driftskostnader (spylervæske, vask, dekk osv)
 • Bompenger
 • Forsikring*
 • Årsavgift

*22. juni 2018 ble statens satser for kjøregodtgjørelse satt ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90. Reduksjonen kom som en følge av at staten blant annet mener de ikke skal være med på å betale bilens forsikring. Les mer om denne endringen på vår blogg. Satsen har senere blitt økt til 4,03 kroner per kilometer.

3. Hvem kan få kjøregodtgjørelse?

Alle som bruker sin egen bil i jobb kan få kjøregodtgjørelse dersom arbeidsgiver har gitt arbeidstaker tillatelse til dette. Er du ansatt i selskap mottar du kjøregodtgjørelse fra din arbeidsgiver, ved levering av reiseregning.

Er du selvstendig næringsdrivende kan du også motta kjøregodtgjørelse. Da gjelder litt spesielle regler, som du kan lese mer om i vår gratis ebok.

Du kan også ha krav på kjøregodtgjørelse om du driver med idrett, politikk eller annet frivillig arbeid. Driver du med idrett er kjøregodtgjørelse skattefritt inntil 50.000 kr. Les mer om denne ordningen på vår blogg.

4. Når får man kjøregodtgjørelse?

Du har rett på kjøregodtgjørelse når du bruker din egen bil i jobbsammenheng. Kjøregodtgjørelsen dekker såkalte yrkesreiser. Noen eksempler på yrkesreiser er: kjøring til kundemøter, forskjellige ærender i jobbsammenheng, jobb utenfor din faste arbeidsplass, osv. Listen over hva som dekkes er lang, derfor kan det være enklere å se på hva du ikke får kjøregodtgjørelse for.

Det som ikke dekkes av kjøregodtgjørelse er kjøring til og fra jobb, når jobben er på din faste arbeidsplass. Dette kalles for arbeidsreiser. Private turer dekkes heller ikke, selv om de foregår i arbeidstiden. Eventuelle kjøregodtgjørelser for dette, er skattepliktig på lik linje med annen inntekt. Eneste unntak for dette, er om arbeidstakeren arbeider for en veldedig eller allmennyttig organisasjon eller skjøtter et offentlig politisk verv. Les mer om forskjellen på arbeidsreiser og yrkesreiser på vår blogg.

Det finnes i tillegg noen særregler, de kan du lese mer om på Lovdata.

5. Hvor mye kan man få i kjøregodtgjørelse?

Hvor mye du får i kjøregodtgjørelse avgjøres av to faktorer:

 1. Hvor langt du har kjørt (i antall kilometer)
 2. Kilometersats (kroner per kilometer)


6. Hva er vanlig kjøregodtgjørelse?

De fleste benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Disse justeres årlig. I 2022 er Statens sats for kjøregodtgjørelse er 4,03 kroner per kilometer, hvorav 3,50 kroner er skattefritt. Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2021 og 2022 finner du her.

Det finnes flere tillegg og særregler som kan påvirke satsen. Disse kan du lese mer om her.

7. Er kjøregodtgjørelsen skattepliktig?

Ja, du må skatte av differansen mellom skattefri kjøregodtgjørelse på kr 3,50 per kilometer og kjøregodtgjørelse satsen på kr 4,03 per kilometer. I praksis betyr dette at du skatter av 53 øre per kilometer du kjører.

8. Må man følge statens satser for kjøregodtgjørelse? Eller kan jeg forhandle min egen sats?

Kjøregodtgjørelsen er ment for å dekke inn verditap, drivstoff, slitasje og andre kostnader du måtte ha på bilen. De fleste norske bedrifter velger å følge statens satser for kjøregodtgjørelse, men det finnes tilfeller der statens satser ikke dekker de reelle utgiftene. Hvis du må bruke bilen din til å transportere mye varer eller utstyr, vil dette påføre ekstra slitasje på bilen din. Andre kan ha behov for å kjøre særlig standsmessig og ønsker derfor å kjøre en dyrere bil enn strengt talt nødvendig. Som ansatt står du fritt til å forhandle din egen sats med arbeidsgiveren din. Det er kun den skattefrie delen på kr 3,50 som er fastsatt fra statens side. Satsen på 4,03 kroner per km er kun veiledende. Man kan derfor avtale en høyere sats, men alt over 3,50 kroner per kilometer må man skatte av. Dette bør du tenke på dersom du skal forhandle din sats.

9. Kjøregodtgjørelse for elbil. Er det en egen sats?

Nei. Den 22 juni 2018 innførte staten nye satser for kjøregodtgjørelse. Den nye satsen var på 3.90 kroner per kilometer uavhengig om det var el-bil eller eller bil med fossilt drivstoff. 

10. Er det egen sats dersom man kjører over 10 000 km?

Nei. Den 22 juni 2018 innførte staten nye satser for kjøregodtgjørelse. Den nye satsen gjaldt all kjøring, uavhengig av kjørelengde. Før endringen trådte i kraft fikk man utbetalr 4,10 kr per kiometer for kjøring inntil 10 000 km, og 3,45 for kjøring over 10 000 km.

11. Tillegg til kjøregodtgjørelse

Det finnes flere typer tillegg for kjøring i arbeidsøyemed. Blant annet tillegg for kjøring på skogs/anleggsvei (eller privat vei med lignende standard), tillegg for nødvendig bruk av tilhenger og tillegg per passasjer.

Felles for alle disse tilleggene, er at de regnes som ekstra kroner og øre per kilometer, ikke per reise.

Det gis normalt også refusjon for bompasseringer, ferger og parkering. For slike utgifter kreves det ikke eget bilag ettersom kostnadene kan etterprøves basert på kjørerute.

12. Må man oppgi tidspunkt når man fører kjøregodtgjørelse?

Ja, tidspunkt for for avreise og ankomst må med, enten man fører manuellt i Excel eller via en elektronisk kjørebok. Det finnes mange tolkninger rundt denne problemstillingen, men vi har dykket ned i kravene fra myndighetene og funnet svaret.

13. Hva er fast kjøregodtgjørelse?

Fast kjøregodtgjørelse er en ordning der man får penger utbetalt selv om man ikke kjører bil i jobb en enkelt måned. Man er med andre ord sikret en inntekt fordi man holder en bil tilgjengelig, og derfor kalles ordningen noen ganger også billønn.

Disse pengene vil i utgangspunktet regnes som lønn, og beskattes på samme måte. Dermed havner en god del av pengene ikke i den ansattes lomme - på tross av at den er ment til å dekke reelle utgifter i forbindelse med jobb. Dersom du fører kjørebok kan hele den faste kjøregodtgjørelsen bli skattefri dersom man har kjørt nok til å dekke den inn.

14. Hvordan får jeg kjøregodtgjørelse?

For å få utbetalt kjøregodtgjørelse må du levere fullstendig reiseregning til din arbeidsgiver. Her kan du lese om hva reiseregningen må inneholde, for å anses som fullgod av Skatteetaten.

Kjører du mye anbefales det at du bruker kjørebok. Da har du tre alternativer:

 1. Manuell kjørebok
 2. Kjørebok i Excel
 3. Elektronisk kjørebok

15. Er det vanlig at bedrifter går til anskaffelse av kjørebok til ansatte som bruker egen bil i jobb?

Stadig flere bedrifter velger å skaffe seg elektronisk kjørebok til ansatte som bruker egen bil i jobb. Dette sikrer at bedriften oppfyller regnskapsmessige krav, gjør at de ansatte kan være effektive i arbeidstiden og føyer seg pent inn i rekken av andre systemer man velger å bruke for å holde effektiviteten oppe. Et annet element er at det fjerner frustrasjon med en oppgave som de aller færreste ser fram til. Gausdal Landhandleri sparer over 100.000 i direkte ansattkostnader og fikk mer tid til kundene etter at de gikk til innkjøp av elektronisk kjørebok.