Landbruksregnskap og tilleggsnæring

Gjennom økonomisystemet Agro får du en ryddig bilagsflyt, med betaling direkte fra systemet. Vi kan også hjelpe deg med verdivurderinger av anleggsmidler og eiendom. Planlegging av generasjonsskifte er et område mange tenker på for sent. La oss hjelpe deg tidlig i prosessen. Er du en av de mange som har en tilleggsnæring? Vi gir deg råd rundt ulike momssatser og hvordan sammensetningene påvirker skatten.

Historie

ECIT Ski AS er et Regnskap Norge autorisert regnskapsbyrå som har drevet med regnskap siden 1988. ECIT Ski AS består av Erøy Regnskap AS og Follo Regnskapssentral AS, som er et fusjonert selskap. Vi er i dag 24 ansatte. Begge selskapene har eksistert i Ski i 30 år.

Spesialkompetanse

• Lønns- og personalkonsulent
• HR og lønnsadministrasjon
• Controller funksjon
• Økonomisjef
• Forretningsfører
• Interne rutiner
• Selskapsstruktur
• It konsulent

Bransjekompetanse

• Landbruk
• Idrettslag
• IKS selskaper
• Frisører
• Sameier
• Konsulenter
• Håndverkere
• Varehandel
• Bygg- og anlegg

Her finner du oss

ECIT Ski

Sentrumveien 6A, 1400 Ski

Kontakt oss på telefon +47 64 91 14 00

Her finner du oss

ECIT Ski

Sentrumveien 6A, 1400 Ski

Kontakt oss på telefon +47 64 91 14 00

Lurer du på hva vi kan tilby deg?