Ansatte i ECIT Services jobber sammen på et møterom

Data Ingeniørene blir ECIT Solutions DI

Etter 31 år som Data Ingeniørene AS skifter vi navn til ECIT Solutions DI. Navne endringen er naturlig å gjøre siden vi nå i snart 2 år har vært en del av konsernet ECIT. Som ECIT Solutions DI vil vi fortsette med de samme tjenseteområdene som før. Skytjenster, IT drift, nettverk, infrastruktur og MS 365 vil fortsatt være vår hovedvirksomhet. I tillegg tilbyr nå en rekke nye tjenester og dekker flere kompetanseområder enn tidligere.

Les mer

Markedets beste IT-løsninger tilpasset dine behov

ECIT Solutions DI har mer enn 30 års erfaring med leveranse og drift av IT-løsninger, og leverer i dag driftstjenester og IT-sikkerhet til mer enn 400 virksomheter i Norge. Vår kjernevirksomhet er design og leveranse av kundetilpassede IT-løsninger og driftstjenester til private og offentlige virksomheter.

Kontakt oss

Konkurransedyktige betingelser og høy kvalitet

Våre leveranser er basert på konkurransedyktige betingelser og høy kvalitet på teknologi, kompetanse og service. Gjennom våre driftskonsepter tar vi ansvar for hele eller deler av din IT-løsning og dekker dine behov for tilgang til IT-kompetanse og support. 

Vil du vite mer?

Her finner du oss

ECIT Solutions DI
Eidsvågbakken 1, 5105, Eidsvåg i Bergen

Kontakt oss på support.di@ecit.no
eller telefon +47 55 33 37 70

Her finner du oss

ECIT Solutions DI
Eidsvågbakken 1, 5105, Eidsvåg i Bergen

Kontakt oss på support.di@ecit.no
eller telefon +47 55 33 37 70

Hva kan vi hjelpe deg med?