Vår leveranse av Business NXT tar utgangspunkt i kundens spesifikke behov. ECIT har lang erfaring med å sette opp et spesialtilpasset, automatisert og oversiktlig ERP-system i skyen til en konkurransedyktig pris. Våre fagkyndige konsulenter sørger for tett oppfølging gjennom de ulike stegene i prosessen, slik at bedriften får best mulig tilpasning og utnyttelse av systemet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan selve leveransen av Business NXT utspiller seg.

Innhold:

1. Vår leveranse

2. Business NXT

3. FAQ

4. Kontakt

Vår leveranse

Her er de ulike fasene i vår Business NXT-leveranse.

Fase 1 - Forprosjekt:
Vi starter med å intervjue sentrale personer hos interessenten, der vi innhenter informasjon og skaffer oss en god oversikt, slik at vi får kartlagt og avdekket behov og preferanser. Forslag til leveranse av løsning med Business NXT blir lagt frem, og videre gjøres det vurderinger der vi ser på eventuelle endringer i forhold til de opprinnelige estimatene. Deretter blir rapport overlevert, og vi mottar en godkjenning/aksept på videre leveranse.

Fase 2 - Forberedelser til implementering:
Vi sørger for en transparent prosess og dialog i vår samhandlingsplattform. I tett samarbeid med kunden setter vi opp milepæler, avklarer behov og går igjennom forprosjektrapporten. Slik sikrer ECIT en løsning som er optimalisert for den spesifikke virksomheten. Ansatte blir så kurset i Business NXT, eller tar kurs på egenhånd i Visma sitt Learning Universe, og får dermed en god og grundig opplæring før man skal i gang.

Fase 3 - Implementering av BNXT:
ECIT implementerer de ulike delprosessene og planlegger alle ønskede integrasjoner. Deretter etablerer vi grunndata og sikrer kvaliteten i samtlige løsninger. Sammen med kunden går vi gjennom produksjon, logistikk og økonomi. De ansatte bør nå være ferdig kurset og ha god grunnleggende kunnskap om tjenestene i Business NXT.

Fase 4 - Testing og aktivering:
Sammen tester vi løsningen, slik at vi er sikret at alle prosesser fungerer som de skal, og ved behov gjør vi korrigeringer der det er nødvendig. Som en del av siste trinn i prosessen, gjennomfører vi en akseptansetest og aktiverer systemet, før vi til slutt klargjør live-plattformen.

Fase 5 - GoLive:
Når dere går live med systemet, sørger vi for at alt fungerer som det skal og at driften forløper uforstyrret. Vi er kontinuerlig tilgjengelige for oppfølging og kan gjøre nødvendige justeringer fortløpende.

Om Business NXT

Business NXT er en skytjeneste og en videreutvikling av Visma Business. Systemet er svært fleksibelt, og kan enkelt settes opp etter hva som er mest oversiktlig og logisk for en bedrift. Dette er løsningen for virksomheter som har behov for høy ytelse, åpent API og skybaserte integrasjoner.

Dersom man allerede er kjent med Visma Business, vil oppsettet være gjenkjennelig, og det blir enklere å komme i gang. Samtidig kan tidligere data og mye historikk fra Visma Business automatisk overføres til det nye systemet.

Som en del av løsningen vil kunden få jevnlige oppgraderinger og oppdateringer. Disse sørger for at man alltid har den siste versjonen av de ulike tjenestene, og i tillegg blir IT-sikkerheten godt ivaretatt.

Det finnes flere ulike muligheter for tilpasninger slik at virksomheten får akkurat de funksjonene som trengs og benyttes. På den måten sikres en mest mulig effektiv brukeropplevelse.

Det er muligheter for integrasjoner med åpent API, og på den måten har man hele tiden god innsikt i bedriftens status. Business NXT er et effektivt og kraftig system som sørger for sømløs håndtering av data og full oversikt.

FAQ

1. Hva koster Business NXT for oss?

Svar: Vi ønsker å gi et prisbilde så raskt som mulig, men å estimere en løsning uten å ha kunnskap om kunden er vanskelig. Derfor gir vi gjerne priser på abonnementet på Business NXT, men selve implementeringen er vanskeligere å si noen om på forhånd. Våre eksperter trenger først å lære interessentens bedrift å kjenne. Det gjør vi best gjennom dialog og avklaringer og aller helst et forprosjekt.

2. Er det noen forutsetninger rundt estimatene som vi bør vite om før vi går i gang?

Svar: De opprinnelige estimatene tar utgangspunkt i møter og informasjon som ble gitt innledningsvis. Ved eventuelle endringer, vil dette også innebære justeringer i anslaget. Dersom det under forprosjektet legges til integrasjoner, eller dukker opp endringer i forutsetningene, vil det tas høyde for drift og utvikling av dette. I tillegg til utgifter ved abonnementer på programvare og beredskapsavtaler, vil det også være behov for bistand fra våre konsulenter etter implementeringsprosessen, som vil medføre kostnad. Disse utgiftene utgjør de årlige driftskostnadene og kommer som et tillegg til andre avtaler som er inngått.

3. Er det mulig å få med seg data fra Visma Business?

Svar: Ja, det er mulig. Vi bruker Visma sin flyttefabrikk og sørger for at dine data er med over i ny tjeneste. Skulle det være data som ikke lar seg konverter, løser vi sikkert det også.

4. Vi har i dag Visma Global, kan vi flytte til Business NXT?

Svar: Ja, det kan dere. Også her bruker vi Visma sin flyttefabrikk, hvor vi først flytter til Visma Business, og deretter løfter vi dere ut i skyen til Business NXT.

5. Får vi en skytjenste som kan integreres med andre skytjenester?

Svar: Med Business NXT får man tilgang til datamodellen gjennom et GrapQL API, som gjør at man kan integrere tredjepartsløsninger. Her finnes det en rekke integrasjoner fra flere partnere som kan benyttes, eller så kan ECIT utvikle egne integrasjoner etter dine behov.

6. Er Business NXT en ny plattform?

Svar: Både ja og nei. Kjernen til Business NXT er basert på Visma Business, som nok er Norges mest utbredte logistikk- og økonomisystem. Så er det utviklet et grensesnitt som muliggjør tilgang gjennom en nettleser, slik at man som bruker får tilgang til en fullstack SAAS-tjeneste.

7. Er produktet ferdig?

Svar: Business NXT er en SAAS som leveres etter en kontinuerlig leveransemodell. Som bruker vil man oppleve at det kommer ny funksjonalitet uten at det er behov for oppgraderinger eller omstarter. Men tjenesten er enda ikke komplett, og man vil kunne erfare at det er noe som ikke er på plass fra dag en. Det er her ECIT sin fagkompetanse kommer inn – vi er med på reisen for å sikre at vi finner gode løsninger for deg. I de aller fleste tilfeller løser vi behovene, eller melder disse inn til Visma, slik at de settes på planen for videre utvikling.

Vil du lese mer om andre ERP-leveranser fra ECIT? 
Slik er vår leveranse av Visma.net
Slik er vår leveranse av Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Her en oversikt over alle ERP-løsningene ECIT kan tilby