Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations er et fleksibelt og skalerbart system som støtter bedrifter i finansielle og operative prosesser. ECIT, som partner av Microsoft, har lang erfaring med Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, og har slik opparbeidet topp kompetanse både når det gjelder implementering av systemet og oppfølging i etterkant. Gjennom nøye kartlegging, tett dialog og grundig testing, sikrer ECIT at kundene får best mulig gevinst av sine systeminvesteringer. Videre kan du lese mer om vår leveranseprosess.

Innhold:

1. Vår leveranse
2. Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
3. FAQ
4. Kontakt


Leveransen steg for steg:


Steg 1 – Forprosjekt

I første del av prosessen gjennomfører ECIT et møte hvor kundens ulike problemstillinger, ønsker og behov kartlegges. I samtalene med kundens nøkkelperson stiller ECIT med én eller flere kompetente medarbeidere, slik at man sammen kan gå gjennom prosessen i detalj. Deretter utarbeides en sluttrapport som inneholder forslag til løsningsbeskrivelse. FIT/GAP-analysen i rapporten gir grunnlag for å estimere tilpasninger med tilnærmet nøyaktig presisjon. ECIT bruker Agile som leveransemetode med fokus på brukerorientert designtenkning.

Steg 2 – Implementering
Gjennom å benytte «design thinking»-modellen og verktøy som LCS (Life Cycle Service) og Azure DevOps, hjelper ECIT kunden med å løfte forretningsprosesser og data opp i skyen. Fagpersonellet har god innsikt i teknologien, samt hvilke behov brukerne har, og gjennom intern sparring sikres en mest mulig sømløs implementering. ECIT prioriterer alltid en åpen og god dialog underveis i prosessen, slik at det oppnås best mulig resultat.

Steg 3 – UAT (User Acceptance Test)
ECITs konsulenter benytter seg av brukertesting for å få så konkrete tilbakemeldinger på løsningen som mulig, slik at de kan gjennomføre eventuelle endringer og/eller tilpasninger der det er behov.

Brukertestingen foretas i ulike faser og på forskjellige tidspunkt gjennom prosjektet. For å få rede på feil, samt for å kunne forbedre og gjennomføre tilpasninger i prosedyrer og prosesser, har ECIT både testmiljø og produksjonsmiljø.

Steg 4 – Vi går live
Når kunden har testet og akseptert testmiljøet, vil løsningen settes i produksjon. Det kontrolleres at systemet kjører som det skal, slik at kunden ikke opplever noen forstyrrelser når det går live. ECIT bistår dersom det er behov for tilpasninger eller oppfølging, og iverksetter endringer fortløpende.


Systemet:

Systeminformasjon:
Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations er et skybasert ERP-system, bestående av ulike forretningsprogrammer, som sørger for detaljert oversikt i bedriftens økonomi. Løsningen er samlet på én plattform og sørger dermed for innsikt i data på tvers av selskapet. Den inneholder et bredt spekter av funksjonaliteter som kan legges til eller fjernes ved behov, noe som gjør tjenesten både fleksibel og skalerbar.

Under paraplyen til Dynamics 365 Finance and Operations finner vi disse løsningene: Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management og Project Operations.


Dynamics 365 Finance:
Konsernregnskapet blir enklere med Dynamics 365 Finance. Dynamics 365 er et komplett konsolideringssystem for bedrifter.

Ved å bytte ut avanserte regneark med Power BI, vil du få oversikt over hele selskapet på ett sted. I Power BI får man enkelt tilgang til oppdaterte tall, innsyn i budsjetter og prognoser, i tillegg til annen relevant informasjon.

Dette betyr at hver avdeling i selskapet kan styre sin egen «enhet» uten at dette påvirker finansmodulen. Som bruker vil du derfor få god kontroll gjennom å ha tilgang til all finansiell informasjon – slik som blant annet salg, regnskap og innkjøp – på ett sted.

Ved bruk av Excel, MS Teams og diagrammer, vil det være enkelt å utarbeide rapporter via Power BI-dashboards. Her vil brukeren få innsikt i alle økonomiske resultater og kan derfor ta bedre beslutninger basert på tall/resultater. Her er det også mulig å hente ut informasjon og rapporter på enkeltbilagsnivå.

Systemet simplifiserer oppgaver som oppstår i forbindelse med bankavstemming, OCR-innbetaling, innbetalinger uten KID, AvtaleGiro og remittering. I tillegg, gjennom å ta i bruk løsningen Autopay, flyter datastrømmen fra alle inn- og utbetalinger uten at manuell behandling er nødvendig.

Elektroniske bilagshåndteringer sørger for mer hensiktsmessige prosedyrer for administrering av dokumenter, attestering, arkivering og for å hente frem bilag.

Dynamics 365 Supply Chain Management:
Supply Chain Management er en løsning som sikrer effektiv flyt gjennom hele forsyningskjeden. Bruk av Supply Chain Management gir komplett innsikt i lagerstyringen gjennom alle de ulike prosessene. Med oversiktlig og detaljert data vil man hele tiden ha kontroll på varelageret, slik at det er enkelt å opprettholde hensiktsmessig vareflyt, der man hverken har for mye eller for lite i beholdning. Samtidig sikres man god oversikt og organiserte lagre.

Modulen gir full oversikt og det vil være enkelt å spore varer automatisk, slik at produkter eller partier effektivt kan lokaliseres. Lagerstyringssystemet sørger for å gi oversikt og ledetider for bestillinger, utsendelser, antall parti/varer, og gjør det enklere å sende ut riktig vare til korrekt tid.

Dynamics 365 Project Operations:
Dynamics 365 Project Operations er en omfattende løsning som kombinerer fleksible funksjoner. Den gir deg detaljert oversikt over økonomiske rapporter og gjør prosjektstyring enklere.

Løsningen inneholder blant annet panel for KPI’er, konfigurerbar CPQ-motor og oversikt over faktura, inntektsføringer og regnskap for prosjekter. Du kan samle all data i én løsning og sikre at relevante medlemmer i prosjektet får et godt overblikk på tvers av selskapet. I løsningen er det mulig å holde oversikt over hvem som besitter kompetanse innenfor ulike fagområder i de forskjellige prosjektene, i tillegg til oversikt over ressursfordelingen basert på kapasitet. Dette bidrar igjen til effektivisering og optimalisering.


FAQ:

1. Hva er prosessen videre etter at avtalen for Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations er underskrevet?
Svar: ECIT sitt team sørger for å lage en konkret prosjektplan og fremlegger forslag til aktuelle datoer for møter. Vi går gjennom planen sammen og tilføyer eventuelle tilpasninger, slik at vi kommer frem til en enighet om tidsforløpet og detaljene i prosessen. Selve implementeringen tar mellom 6 måneder og 2 år – basert på valg av ønskede funksjoner.

2. Hvor fleksibel er løsningen?
Svar: Dynamics 365 er markedets mest fleksible og modulære løsning. Vi tilpasser etter kundens behov, slik at kunden ikke må tilpasse seg etter systemet. Microsoft leverer også bransjetilpassede løsninger, i tillegg til systemer rettet mot CRM, Production og Field Service.

3. Koster integrasjon mellom ERP og CRM?
Svar: Nei. Med Microsoft sine ECO-systemer betaler man ikke noe for selve integrasjonen - kun for opplæring og implementering.

4. Har dere SPOC (Single Point of Contact) som tjeneste?
Svar: Ja. ECIT tilbyr ulike tjenester innen drift, lønn, og andre områder der kunden slipper å være postkasse mellom de ulike leverandørene.

Vil du lese mer om andre ERP-leveranser fra ECIT? 
Slik er vår leveranse av Visma.net
Slik er vår leveranse av Visma Business NXT

Her en oversikt over alle ERP-løsningene ECIT kan tilby