Visma.net er en logistikk- og økonomitjeneste med stor fleksibilitet innenfor de rammene Visma tilbyr i plattformen. ECIT har fagkompetansen til å sørge for at bedrifter får maksimalt ut av Visma.net gjennom en tilpasset og optimert implementering. Vi bruker vår ekspertise og erfaring til å finne de beste løsningene innenfor systemets rammevilkår, som betyr at våre konsulenter kan skreddersy en leveranse etter hva som er mest hensiktsmessig for kunden.

ECITs dyktige og erfarne fagpersoner bistår gjennom hele prosessen. Vi har lagt stor vekt på god og personlig oppfølging for å skape trygghet – vi forstår utfordringene når de oppstår og løser dem raskt. Vårt personell er tilgjengelige både før, under og etter implementeringen.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan en typisk leveranseprosess vil se ut.

Innhold:

1. Vår leveranse

2. Visma.net

3. FAQ

4. Kontakt

Vår leveranse:

Her er de ulike fasene i vår Visma.net-leveranse. 

Fase 1 - Forprosjekt:
Prosessen starter med å intervjue sentrale personer, der vi innhenter informasjon og skaffer oss en god oversikt, slik at vi får kartlagt og avdekket behovene. Forslag til løsning blir lagt frem og videre gjøres det vurderinger der vi ser på behov for eventuelle endringer av opprinnelige estimater. Deretter blir rapport overlevert, og vi mottar en godkjenning/aksept på forslaget.

Fase 2 - Visma.net Logistic:
Våre fageksperter innen logistikk er med på å sikre kundens prosess. ECIT har lang erfaring med integrasjoner på alt fra nettbutikker til EDI, og vi sørger for en åpen og transparent dialog rundt fremgangsmåte i vår samhandlingsplattform. Alle deler av bedriftens logistikk vil dokumenteres og klargjøres for Visma.net. Grunndata konverteres og leses inn, og sammen tester vi rutiner og verifiserer data før vi gjør klart for verdivurdering av lageret. Ansatte som jobber med logistikk blir så kurset i Visma.net – slik sørger vi for en god og grundig opplæring.

Fase 3 - Visma.net Finance - Project Accounting:
På lik linje med logistikk har vi fagkonsulenter som sammen med kundens økonomiavdeling vil sette opp en økonomiløsning i henhold til gjeldene lover og regler. ECIT sikrer at økonomiske tall blir ivaretatt hele veien i prosessen. Våre eksperter følger med på rapporteringsbehov og sørger for at Altinn er påkoblet, før vi setter nøkkelen i systemet. Om bedriften har behov for avansert prosjektrapportering på økonomisiden, vil vi sette opp Visma.net Project.

Fase 4 - Kurs, testing og aktivering:
I Visma Learning Universe har alt personell som skal bruke Visma.net fått nødvendig opplæring og sammen testes tjenestene. Vi klargjør alle integrasjoner og sjekker at banken er online, slik at alle rutiner er sikret. I denne prosessen bør alle elementer stort sett fungere som de skal, og vi gjør løpende korrigeringer om det skulle trengs. Som en del av siste trinn i prosessen utfører vi en akseptansetest og aktiverer systemet, før vi til slutt klargjør for GoLive.

Fase 5 - GoLive:
Når kunden går live med systemet sørger vi for at alt går etter planen, slik at driften forløper uforstyrret. Vi er hele tiden tilgjengelige for bistand og kan gjennomføre nødvendige justeringer fortløpende om nødvendig.

Om Visma.net 

Visma.net er spesielt utviklet for bedrifter som operer innen finans, logistikk, rapportering, prosjekt, analyse, lønn eller HR. Visma.net Home er Vismas eget økosystem og inneholder en rekke rutiner og funksjoner som dekker administrative behov i norske og internasjonale foretak. Visma.net skalerer meget bra og er svært fleksibelt, noe som betyr at de aller fleste virksomheter kan benytte tjenesten. Nedenfor kan du lese mer spesifikt om de ulike funksjonene.

Økonomi og Regnskap:
Visma.net Financials håndterer bedriftens økonomi og regnskap. Systemet automatiserer økonomiske prosesser som tidligere ble gjort manuelt. Slik sparer bedriften tid og får samtidig god oversikt over regnskapet i Visma.net.

Logistikk:
I vare- og proffhandel handler det om å levere korrekt produkt til rett kunde til riktig tid. Derfor er det viktig å ha oversikt over de ulike varene. Med Visma sitt logistikksystem får bedriften full kontroll over lager, logistikk og innkjøp i ett og samme program.

Netthandel:
Visma.net er integrert med flere plattformer egnet for nettbutikker, og har i tillegg en egenutviklet netthandelsplattform i skyen. Systemet sikrer at kunden får riktig informasjon om produkter og priser, og automatiserer prosessen fra bestilling til leveranse.

Prosjekt:
Hvis din bedrift jobber med store og langvarige prosjekter, er det lurt å bruke et prosjektregnskap. Her får man god oversikt over alle de ulike komponentene i prosjektet og sørger for kontinuerlig kontroll på budsjettet.

Lønn & HR:
Ved å ta i bruk Visma.net Payroll vil bedrifter raskere kunne kjøre riktig lønn til rett tid. Systemet bruker avansert automatikk som effektiviserer hvordan man jobber med lønn og HR. Verktøyet gir ledere innsikt og oversikt over status i selskapet, og de ansatte kan enkelt føre timer og registrere ferie og fravær direkte på mobilen. I tillegg generes A-meldingen automatisk og forenkler rapportering til myndighetene. I samme prosess sendes melding om lønnsprosessen til banken før utbetaling.

FAQ

1. Hva koster Visma.net for oss?

Svar: Vi ønsker å gi et prisbilde så raskt som mulig, men å estimere en løsning uten å ha kunnskap om kunden er vanskelig. Derfor gir vi gjerne priser på abonnementet på Visma.net, men selve implementeringen er vanskeligere å si noen om på forhånd. Våre eksperter trenger først å lære interessentens bedrift å kjenne. Det gjør vi best gjennom dialog og avklaringer og aller helst et forprosjekt.

2. Er det noen forutsetninger rundt estimatene som vi bør vite om før vi går i gang?

Svar: De opprinnelige estimatene tar utgangspunkt i møter og informasjon som ble gitt innledningsvis. Ved eventuelle endringer, vil dette også innebære justeringer i anslaget.
Dersom det under forprosjektet legges til integrasjoner, eller dukker opp endringer i forutsetningene, vil det tas høyde for drift og utvikling av dette. I tillegg til utgifter ved abonnementer på programvare og beredskapsavtaler, vil det også være behov for bistand fra våre konsulenter etter implementeringsprosessen, som vil medføre kostnad. Disse utgiftene utgjør de årlige driftskostnadene og kommer som et tillegg til andre avtaler som er inngått. Under selve implementeringsprosessen vil kunden måtte forberede seg på å bistå med en solid mengde arbeid.

3. Visma.net avtalen er underskrevet og fremdriftsplanen ser bra ut. Hvem tar initiativ til videre fremdrift for at vi skal være i gang til avtalt tid?

Svar: ECIT sin prosjektleder sammen med konsulent setter opp plan og tar kontakt slik at vi kan avstemme foreslåtte datoer for våre første møter. Sammen enes vi om detaljene i planen, slik at vi kan arbeide opp mot avtalt oppstart. Normalt tar implementering 3 til 6 måneder, men hvis vi ser at fremskyndelse er mulig, gir vi beskjed om dette tidlig i prosessen.

4. Hva skjer med mitt gamle økonomisystem?

Svar: Dere er selv ansvarlig for å avslutte dagens løsning ovenfor leverandøren. Om dere har et annet Visma-system, vil vi bistå i denne prosessen. Det er viktig at dere sikrer tilgang til historiske data etter at dere er over på ny tjeneste. Vær obs på at det er essensielt å ha full tilgang til historiske data i tråd med Regnskapsloven og arkiveringsplikten.

5. Får jeg med meg historiske data som salgsstatistikk?

Svar: Det vil du mest sannsynlig ikke få med deg, men vi kan avtale nærmere hva vi skal konvertere. Historiske data lar man som regel leve videre i det gamle systemet, som betyr at vi kun tar med ytterst nødvendige data over. Dette sikrer en god start i nye tjenester. Det er ikke alt som trenger å bli med videre og i løpet av kort tid er oppslag i gamle data en saga blott.

6. Får jeg noen opplæring?

Svar: Ja, det får du. Visma har et eget Learning Universe, og her er alle kurs gratis for kunder av Visma. I portalen finner du mange kurs som du kan ta i ro og mak, samtidig som du kan spesialisere deg innen ulike fagområder. I tillegg tilbyr ECIT tilpassede kurs for kunder. Dette ser vi på som en del av vår leveranse.
Vi vil jobbe tett sammen med din organisasjon for å implementere den nye løsningen. Det blir en bratt læringskurve og mange opplever mye frustrasjon i starten. Her er det viktig å huske at vi er med dere, og at man får masse igjen for den tiden som investeres i å lære nye tjenester.

7. Hva skjer etter avtalt oppstart?

Svar: For det første: Du er aldri alene når du velger en tjeneste fra ECIT. Vi er med deg fra begynnelsen av og bistår deg gjennom hele prosessen. Selv etter oppstart tilbyr vi en egen konsulent som følger dere i hverdagen – eller du kan benytte vår fagsupport for å få en egen beredskaps- og tjenesteavtale. Vårt team består av svært dedikerte personer som i snitt har 20 års erfaring med ERP-systemer. De kan kontaktes både via telefon og e-post. Vi anbefaler å bruke e-post. Da vet du at din sak er registrert og du får et saksnummer i retur som en bekreftelse. Du kan også følge saken i din egen supportportal. Vi er her for å hjelpe dere.

Vil du lese mer om andre ERP-leveranser fra ECIT? 
Slik er vår leveranse av Visma Business NXT
Slik er vår leveranse av Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Her en oversikt over alle ERP-løsningene ECIT kan tilby