ECITs leveranse av Visma Payroll er forankret i en gjennomprøvd tilnærming som har utviklet seg gjennom 15 års erfaring med Visma og HRM-applikasjoner. Vårt kompetente team har gjennomført hundrevis av implementeringer og kjenner systemets kriker og kroker. Vi følger en standardisert fremgangsmåte som sikrer en best mulig opplevelse for kunden. Leveransens ulike faser kan du lese om i detalj nedenfor.

Innhold:

1. Vår leveranse

2. Om Visma Payroll

3. FAQ

4. Kontakt

Vår leveranse 

Her er de ulike fasene i vår Payroll-leveranse.

Fase 1 - Møte:
Etter at kontakt har blitt opprettet, er det første skrittet å gjennomføre et introduksjonsmøte med interessenten. Her skapes et bilde av den potensielle kundens bedriftsstruktur, ansatte og behov. Våre eksperter vil redegjøre for Payroll sine funksjoner og fordeler i detalj, og det illustreres tydelig hvordan systemet forenkler og effektiviserer prosesser tilknyttet lønnstjenester.

Fase 2 - Kontrakt:
Når bedriften har bestemt seg for å benytte ECIT som leverandør, møtes partene igjen for å undertegne kontrakt. Her blir man enige om hva kunden kan vente seg av ECIT når det kommer til faktisk leveranse og oppsett. Sammen utarbeides en fremdriftsplan. I tillegg utnevnes en egen konsulent som vil være tilgjengelig gjennom hele leveranseprosessen.

Fase 3 - Oppstart med egen fagkonsulent:
Med det formelle på plass, starter arbeidet med å sette opp Visma Payroll. ECIT og kunden jobber tett sammen slik at systemleveransen kan gjennomføres så raskt og effektivt som mulig. Vi har et eget prosjektverktøy, og det viser punktvis hva som må gjøres og hvem som tar ansvar for hva til hvilket tidspunkt. I de aller fleste tilfeller følger våre fagkonsulenter en relativt standardisert plan, men vi tar alltid hensyn til spesifikke behov. Dialog og samarbeid underveis er grunnleggende for best mulig resultat, og kunden holdes kontinuerlig oppdatert.

For at oppstarten skal bli så smidig som mulig, er det essensielt at all relevant lønnspersonell kurses i det nye Visma Payroll-systemet. Allikevel bistår vi med kjøring av første, andre og tredje lønn etter overgangen til Payroll. ECIT lover tett oppfølgning også etter at leveransen er gjennomført – vi yter allerede support av høyeste kvalitet til tusenvis av administratorer og brukere.

Om Visma Payroll

Visma Payroll er Vismas nettbaserte tjeneste som understøtter alle behov for lønnsarbeidet. Payroll gir deg mer automatikk og mindre manuelle prosesser i ditt daglige arbeid. Alt leveres som en skytjeneste – det vil si at du ikke trenger å bekymre deg for ytterligere lokale installasjoner eller utgifter til vedlikehold av programmer. Payroll er smidig og enkelt å bruke fra hvor enn du er, så lenge du er på nett.

Du har tilgang til systemet fra alle enheter og jobber i sanntid. Lønningsansvarlige får et smart og effektivt verktøy som gir full oversikt og kontroll. Samtidig får ansatte tilgang til feriekalender, alle utlegg og lønnsslipper på egen mobil, eller i portal. Kort oppsummert – Visma Payroll automatiserer de manuelle oppgavene, er oppdatert på gjeldende lover og regler og sparer lønnsansvarlig(e) for tid og korrigeringer.

Payroll er ERP-uavhengig og laget for å samhandle med de andre systemene dine – enten via API eller fil.

FAQ

1. Visma Payroll-avtalen er underskrevet og fremdriftsplanen ser bra ut. Når kan vi komme opp på Payroll?

Svar: Det skal være mulig å få til i løpet av en uke, men da må du sette av tid til å jobbe sammen med oss. På den måten får vi effektivt implementert Visma Payroll og du kan kjøre enkel lønn. Etter den første uken setter vi også opp tilleggsløsningene Expense og Calendar. Med andre ord – det er avgjørende hvor mye tid du selv har.

ECIT beregner vanligvis 2-3 uker fra oppstartsmøtet til første lønnskjøring. Det kommer også helt an på hvor komplekst Payroll du ønsker og kvaliteten på dine nåværende lønnsdata. Det krever at du har tid sammen med oss og du må beregne ca. 10-18 timer. I tillegg kommer Payroll-kurset, på ca. 7 timer totalt. Etter vår erfaring er det best å begynne med kurset, slik at du med en gang blir kjent med Visma Payroll og alle nye funksjoner som datostyring, utlegg, godkjenning, timeregistrering og lønnskjøring. Vi tar ansvaret for integrasjonene og sikkerhet. Alt blir grundig testet, sånn at vi kan være helt sikre på at alle tjenestene i Visma Payroll fungerer til første lønnskjøring – vi ønsker ingen uventede overraskelser.

2. Hva skjer med Visma Lønn?

Svar: Etter 31.12.24 vil du ikke lenger kunne beregne lønn i Visma Lønn. Men Visma stenger ikke selve Visma Lønn, som betyr at du fortsatt har full tilgang til historiske lønnsdata. Dette er i tråd med Regnskapsloven og arkiveringsplikten.

3. Får jeg med meg historiske lønnsdata?

Svar: Nei, det vil du ikke. Historiske lønnsdata vil forbli i for eksempel Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn. De fleste kundene er godt fornøyd med denne løsningen og benytter muligheten til å rydde opp i egne lønnsdata. Det er ikke alt som trenger å bli med videre.

4. Får jeg noen opplæring?

Svar: Ja, det får du. Både du og andre i din bedrift som skal ha noe med lønn å gjøre. Dere får tilgang til et gratis og meget informativt startkurs om Visma Payroll. Det lønner seg absolutt å ha en backup-person intern for lønnskjøring.

Vi jobber tett sammen for å sette opp Payroll. En bratt, men meget god opplæring. Husk at ECIT er med på å gjennomføre de tre første lønnskjøringene. Erfaringsmessig er det nødvendig, men sammen sikrer vi at alt fungerer som det skal. Lønn til ansatte tuller vi ikke med.

5. Hvordan blir supporten?

Svar: Du vil få fagsupport fra ECIT sitt HRM-team, som er tilgjengelig hver dag for å kunne hjelpe deg. Det er inkludert i din Payroll-avtale. HRM-teamet består av svært dedikerte personer som i snitt har 15 års erfaring med HRM/lønn. De kan kontaktes både via telefon og e-post, men vi anbefaler å bruke e-post. Da vet du at din sak er registrert og du får et saksnummer i retur som en bekreftelse. Du kan også følge saken i din egen supportportal. Vi er her for å hjelpe dere.

Vil du lese mer om andre Visma-leveranser fra ECIT? 
Slik er vår leveranse av Visma.net
Slik er vår leveranse av Visma Business NXT