Tjenester

Vår kultur og våre verdier 

I ECIT bidrar våre ansatte til å skape en kultur basert på våre felles verdier. Les mer om vår kultur og våre verdier på denne siden.  

Kontakt oss

En organisasjon i utvikling 

I ECIT tror vi på ulikheter. Vi tror på at alle kommer med forskjellig bakgrunn og forutsetninger, og at vi alle, på hver vår måte, bidrar til å løfte og utvikle kulturen i organisasjonen. Mangfoldet blant våre medarbeidere er en viktig grunnmur for den kunnskapen som skal til for å gi kundene våre den fordelen de fortjener 

Vil du høre mer?

De beste resultatene oppnår vi når vi utfordrer status quo 

I ECIT er kompetanse, erfaring og kunnskap som danner grunnlaget for våre tjenester. Vi er opptatt av at hos skal man kunne ha forskjellige holdninger, perspektiver og kulturelle referanser, da dette er nødvendig for å kunne utfordre status quo.  

Kontakt oss i dag
Fornebu 11
Økonomi - 2

Engasjement er nøkkelordet 

Vi arbeider alltid med en «vi-tilnærming». Vi engasjerer og involverer oss, tar ansvar og ønsker å være en integrert del av organisasjonen til våre kunder. På denne måten har vi de beste forutsetninger for å hjelpe kundene våre med å drive og optimalisere deres virksomhet.  

Les mer
0 Lande
0
Lande
+ 0 Kontorer
+ 0
Kontorer
+ 0 Ansatte
+ 0
Ansatte

Verdier som styringsverktøy 

Vi bruker verdiene våre for å nå våre strategiske mål. De veileder oss i både små og store avgjørelser. Sammen har vi identifisert bedriftskulturen vi ønsker å etablere, og vi har jobbet aktivt for å implementere kulturen gjennom workshops med både ansatte og ledergrupper. 

Høres dette ut som noe for deg?

Vi beholder vår integritet 

Integritet er det som gjør oss ekte og ærlige, og som hjelper oss med å hele tiden fokusere på høy kvalitet i leveransene våre. Integritet inspirerer oss også til å vise omsorg både for kollegaer og kunder.  

Se filmen om vår verdi integritet

Vi er modige

Mot er det som får oss til å gjøre det som er riktig, fremfor det som er komfortabelt. Mot inspirerer oss til å våge å være sårbare, og vi lærer mye når vi står ovenfor nye utfordringer.  

Se filmen om vår verdi mot
Hønefoss 11
Hønefoss 9

Vi kommuniserer åpent og ærlig 

Åpen kommunikasjon er en verdi som hjelper oss med å kommunisere tydelig med hverandre, og som utfordrer oss til å si hva vi mener. Verdien inspirerer oss til å dele kunnskap og erfaringer, og samarbeide på tvers av fag- og kompetanseområder.  

Se filmen om vår verdi åpen kommunikasjon

Vi er entreprenører 

Entreprenørskapet i organisasjonen vår bidrar til det evigvarende fokuset på innovasjon og utvikling. Vi ser verdien av samarbeid, både mellom ansatte i forskjellige avdelinger, men også på tvers av våre kompetanseområder.  

Se filmen om vår verdi entreprenørskap
1582789680502

Har du spørsmål? Kontakt Andreas i dag på telefon eller mail!

Tlf: +47 907 36 350
Mail: ablom@ecit.com

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized.
   at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
   at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
   at ASP._Page_app_plugins_hubspot_views_hubspot_render_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\app_plugins\hubspot\views\hubspot.render.cshtml:line 16
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20