Därför ska du anlita en redovisningskonsult

En redovisningskonsult fungerar som en partner och hjälper dig med ditt företags bokföring och ekonomihantering. Både genom goda råd och även i praktiken. Hur mycket redovisningskonsulten gör beror helt och hållet på uppdragets omfattning.

Vad skiljer en redovisningskonsult från en revisor?

Det finns både likheter och skillnader mellan revisorer och redovisningskonsulter.  Speciellt när det kommer till hur de utför uppdrag åt sina kunder.

Revisorer har en granskande roll och i sitt arbete har de speciella verktyg för att underlätta granskandet av bokföring och företagets redovisning.

Redovisningskonsulten har en mer aktiv roll åt företaget. Redovisningskonsulten kan exempelvis sköta hela eller delar av bokföring, stämma av konton, göra årsbokslut, hantera löner och så vidare.

Vad är Auktoriserad redovisningskonsult?

Att auktoriseras innebär att en redovisningskonsult har uppfyllt högt ställda auktoriseringskrav.

För att klara dessa krav prövas redovisningskonsultens kunskaper inom redovisning och närliggande ämnen som juridik. För att bli auktoriserad måste en redovisningskonsult ha minst fem års praktiskt erfarenhet och arbeta i enlighet med den svenska standarden för redovisningstjänster.

För dig som kund är auktorisering en kvalitetsstämpel som säkerställer att din redovisningskonsult har erfarenheter och kompetens som håller en hög nivå.

ECIT är en Srf Auktoriserad byrå med Srf Auktoriserade redovisningskonsulter. Det skapar trygghet och garanterar dig rätt kompetens och god kvalitetsnivå i ditt samarbete med oss på ECIT.

Rapporter och finansiell analys

Bland bokföringens otaliga belopp, nummer och siffror går det att hitta mycket värdefull information. En redovisningskonsult från ECIT kan hjälpa dig att tolka vad informationen innebär i praktiken.

Det kan handla om att ta fram nyckeltal, jämföra dessa med tidigare år och förklara vad dessa innebär för ditt företag och verksamhet. Eller att tidigt upptäcka potentiella hot och risker samt föreslå sätt att hantera dessa.

Ett exempel på potentiellt hot är skiftande kassalikviditet. Ett företag behöver alltid tillräckligt med pengar för att betala eventuella kortfristiga skulder. Redovisningskonsulten kan snabbt upptäcka eventuella likviditetsproblem och föreslå lösningar för dessa.

Affärsrådgivning från ECIT

Genom att anlita en redovisningskonsult från ECIT får du kunskaper och goda insikter i ditt företags ekonomi. Din personliga redovisningskonsult från ECIT ger dig råd när det kommer till både det affärsmässiga och det ekonomiska. Det kan exempelvis handla om att planera en buffert för sämre tider, byta till en annan bolagsform eller se över vissa nyckeltal som kan bli bättre.

Omsättning och kostnader i framtiden

Allt eftersom redovisningskonsulten får bättre känsla för din verksamhet och hur det går kan hen även börja ta fram uppskattningar och analyser för framtiden. Detta är bra av flera skäl. Inte minst för att du snabbt kan se om verksamheten är på väg åt rätt håll eller inte.

Informationen är viktig när du ska ta strategiska beslut om framtiden, exempelvis om du upptäcker att det finns ett behov för att effektivisera eller utöka verksamheten.

Enkel deklaration

För många företagare är deklaration, bokföring och redovisning ett nödvändigt ont. Det finns allt många lagar och regler att följa, olika system att lära sig och datum att hålla koll på. När du anlitar en redovisningskonsult från ECIT kan du förenkla hela processen för dig själv. Du lämnar över en stor del av det administrativa arbetet till vår redovisningskonsult. Själv kan du fokusera på verksamheten och det som är viktigast för ditt företag.

Säkerställer att skattelagar följs

Just lagar och regler är ytterst viktigt när det kommer till att driva ett företag. I Sverige kan du få dryga böter och även fängelse om de svenska skattelagarna inte följs.

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan du säkerställa att allt går rätt till. Du kan även få hjälp med att förstå reglerna och hur du ska förhålla dig till dessa i praktiken.