Vi effektiviserar affärs- och ekonomiprocesser

Vi hjälper företag att förbättra och förnya sina processer inom ekonomi, lön och HR, logistik och projekt med moderna och webbaserade lösningar. Då vi kan använda samma plattform för många kunder blir det billigare för alla parter. Lösningen kan kompletteras med outsourcing och verksamhetsstöd inom redovisning samt lön och HR.

Vision och affärsidé

Vi ger våra kunder konkurrensfördelar genom att erbjuda kostnadseffektiva och förstklassiga lösningar inom ekonomi, affärsstöd och bemanning. Vi erbjuder företag möjligheten att fokusera på sin kärnverksamhet, genom effektiva ekonomiprocesser och tillgång till moderna system för verksamhetsstöd.

0 Länder
0
Länder
+ 0 Kontor
+ 0
Kontor
+ 0 Anställda
+ 0
Anställda

Vår ledning

På den här sidan presenteras ledningen för ECIT. Majoriteten av våra chefer har mellan 10 och 20 års erfarenhet av att leverera tjänster till små, medelstora och stora företag i Norden - företag med mellan 1 och 5000 anställda.

Läs mer

Bli en del av ECIT!

ECIT är ett växande företag där det finns oändliga möjligheter att utveckla sig själv, sina kompetenser och inte minst ECIT. Här läser du mer om våra lediga jobb runt om i Sverige och våra affärsområden inom redovisning, lön och IT.

Läs mer

Medarbetare

Vi bygger våra kundsamarbeten och framgång på personligt engagemang samt bred och djup kompetens. Som kund till ECIT har du personlig kontakt med ett team av auktoriserade medarbetare inom redovisning, lön, HR och affärssystem.

Auktoriserade redovisningskonsulter

Våra auktoriserade redovisningskonsulter har teoretisk kompetens och många års erfarenhet som kvalitetssäkras genom Srf konsulterna. Där våra konsulter löpande genomför utbildningar och kvalitetskontroller, för att bibehålla sin Srf auktorisation.

Våra kunder

Vårt molnbaserade affärssystem, ECIT webbportal samt ekonomitjänster och lönetjänster från ECIT används inom olika branscher och verksamheter. Våra kunder finns inom konsult- och tjänsteföretag, handelsföretag samt företag i behov av ett ekonomisystem (backoffice) integrerat med egna försystem (frontoffice).

ISOCELL Sverige AB

Vi har under flera år haft en stark tillväxt inom system med cellulosa- och träfiberisolering och tätskikt. Det medförde att vårt enklare affärssystem hindrade vår fortsatta utveckling. Med ECIT har vi nu fått en förstklassig logistiklösning som innebär att vi kan fortsätta vår expansion effektivt, med bättre stöd i vår handel med miljövänlig isolering.

Håkan Schön, VD

Kontakta oss här