Varför ska man byta affärssystem?

Företags verksamhet och storlek förändras över tid. Verksamheten växer med fler medarbetare och kontor eller ändrar inriktning kring produkter eller tjänster. Behovet av uppföljning ökar och leverantörer har önskemål att integreras digitalt dina system.

Bakgrunden till att företag börjar fundera på att byta affärssystem kan vara flera. Här några exempel på faktorer som signalerar att byta affärssystem.

Förändrad behovsbild

Om affärssystemet sämre och sämre stöder er affär är det ett tecken på det krävs en förändring. Det kanske krävs mycket tid för att utföra vissa nya uppgifter eller att det skapas fristående kalkyler och dokument som "workarounds" för att lösa uppgiften, eller för att få fram aktuell information.

Förlorar affärer

Har ni börjat förlora affärer för att konkurrenterna kan erbjuda något ni inte kan leverera, på grund av nuvarande affärssystem? Om ert affärssystem påverkar er konkurrenskraft för att ni inte kan använda, eller för att det är dyrt att utveckla och införa ny digital teknik, är det en varningsklocka till att det är dags att byta affärssystem.

Kostnader

Har kostnaderna för affärssystemet kring support, integrationer, uppgraderingar och externa konsulttjänster ökat kraftigt de senaste åren? Finns det en anledning till de ökade kostnaderna? Bygger systemet på äldre teknik där kunskapen är begränsad? Vad innebär en övergång till ett moln (cloud) baserat affärssystem?

Automatisering

Hur är möjligheterna i affärssystemet att automatisera processer? Eller sker mycket av gammal vana där medarbetare registrerar samma information i olika system manuellt? Om det i dagens verksamhet sker mycket dubbelregistrering eller att ni har svårt att automatisera givna processer är det ett tecken på att något måste göras.

Användarvänlighet

Om användarna anser att affärssystemet saknar stöd för deras arbete eller inte är användarvänligt är det signaler till förändring. När medarbetare skapar egna personliga rutiner och beräkningar i fristående kalkylprogam, för att affärssystemet inte håller måttet, faller hela idén med ett integrerat affärssystem.

Kompetensbrist

Är det svårt att hitta extern kompetens och kompetenta konsulter kring ert affärssystem. Eller ni har kanske under åren utvecklat och integrerat ert affärssystem mycket, där det idag bara finns några få personer hos er eller er leverantör med kunskap om dessa. Sammantaget innebär det en risk att vara beroende av ett fåtal personer med kompetens kring nuvarande affärssystem.

Utveckling och anpassning

Om ni förändrar er verksamhet, vilka möjligheter har då affärssystemet inom ramen standard eller via utveckling att hantera dessa. En sak är säker. Ditt företags verksamhet och affärsprocesser blir allt mer integrerade med sin omvärld på olika digitala plattformar.

Byta affärssystem

Är dags att utvärdera ett alternativ till ert nuvarande affärssystem, kontakta oss på ECIT, eller läs mer om affärssystem på vår hemsida! Vi hjälper er igång och hanterar support av affärssystem för företag med handel och logistik, projekthantering samt produktion. Då når oss på telefon +46 706 41 71 60 eller e-post helena.lustig@ecit.se.