Ekonomitjänster

Ekonomitjänster

ECIT Assessment

Det är många delar som ska fungera för att ekonomiavdelningen ska kunna leverera önskad effektivitet, resultat och insikter. För att få reda på hur din ekonomiavdelning kan prestera ännu bättre, erbjuder vi ECIT Assessment.

ECIT assessment

Intresseanmälan ECIT Assessment

Hur ser kostnadseffektiviteten och automatiseringsgraden ut i din organisation och vad behövs för att ni ska nå era mål? 

I ECIT Assessment utvärderar vi era nuvarande processer vad gäller ekonomi, lön, IT, affärssystem. Resultatet av utvärderingen är en nulägesbild och ett förslag på vad ni kan göra för att effektivisera, automatisera och eventuellt kostnadsbespara. Helt enkelt en growth map för ekonomiavdelningen.

Intresseanmälan ECIT assessment
Aarhus10 Lysblå
Johan Författare

Kontakta Johan direkt

Har du frågor?