Direkt tillgång till HR-tjänster

Ledningspersoner oroar sig ofta hur de ska göra och vem de kan fråga i personalrelaterade frågor. Våra HR-experter ger svar och delar med sig erfarenheter efter många år av praktiskt HR-arbete. Vi hanterar självklart alla samtal med sekretess.

Jag vill veta mer

Enkel hjälp i svåra personalfrågor

Med HR-tjänster från ECIT har du tillgång till en HR-resurs som enkelt kan användas vid behov. Du kan prova våra HR-tjänster under en kort period för ett visst uppdrag och avsluta dem när våra tjänster inte längre behövs.

Kontakta oss

HR-tjänster från ECIT

- Rekrytering
- Policydokument
- Jämställdhetsplan
- Personalhandbok
- Organisations- och förändringsarbete
- Arbetsmiljöfrågor
- Arbetsrätt

Jag vill höra mer
Viktor4

Viktor ger dig svar på alla dina frågor kring HR!

Telefon: +46 10 703 65 00
E-post: viktor.backstrom@ecitservices.se

Jag vill veta mer, kontakta mig om HR!