Direkt tillgång till HR-tjänster

Ledningspersoner oroar sig ofta hur de ska göra och vem de kan fråga i personalrelaterade frågor. Våra HR-experter ger svar och delar med sig erfarenheter efter många år av praktiskt HR-arbete. Vi hanterar självklart alla samtal med sekretess.

Jag vill veta mer
HR - 1
HR - 2

Enkel hjälp i svåra personalfrågor

Med HR-tjänster från ECIT har du tillgång till en HR-resurs som enkelt kan användas vid behov. Du kan prova våra HR-tjänster under en kort period för ett visst uppdrag och avsluta dem när våra tjänster inte längre behövs.

Kontakta oss
HR - 3

HR-tjänster från ECIT

- Förhandlingar
- Svåra samtal
- Uppsägningar
- Organisations- och förändringsarbete
- Arbetsrätt
- Arbetsmiljöfrågor
- Rehabiliteringsplaner

Jag vill höra mer

Aktuellt från ECIT bloggen

Personalen är företagets viktigaste resurs. Om en anställd (kanske en nyckelperson) drabbas av sjukdom eller skada med risk för sjukskrivning, kan det ha stor effekt på er produktivitet och som en följd av detta – företagets resultat.

Sjukvårdsförsäkring – för snabb vård och behandling

Läs mer

Många företag påverkas och vissa branscher drabbas mer än andra under pågående coronapandemi, till exempel hotell, restaurang, konferens samt musik och kultur. I en tid när covid-19 under de senaste 12 månaderna varit det givna samtalsämnet på alla arbetsplatser och i hemmet.

Personalsamtal i krävande situationer (covid-19)

Läs mer

Då är du inte ensam ! Området är omfattande vad gäller din personals försäkringar. Både när det gäller avdrag för dig som arbetsgivare samt om det blir en förmån för den anställde och om utfallande belopp blir skattepliktigt eller ej.

Hur hantera personalens försäkringar?

Läs mer
Viktor4

Viktor ger dig svar på alla dina frågor kring HR!

Telefon: +46 10 703 65 00
E-post: viktor.backstrom@ecitservices.se

Jag vill veta mer om HR!