Direkt tillgång till HR-tjänster

Ledningspersoner oroar sig ofta hur de ska göra och vem de kan fråga i personalrelaterade frågor. Våra HR-experter ger svar och delar med sig erfarenheter efter många år av praktiskt HR-arbete. Vi hanterar självklart alla samtal med sekretess.

Jag vill veta mer

Enkel hjälp i svåra personalfrågor

Med HR-tjänster från ECIT har du tillgång till en HR-resurs som enkelt kan användas vid behov. Du kan prova våra HR-tjänster under en kort period för ett visst uppdrag och avsluta dem när våra tjänster inte längre behövs.

Kontakta oss

HR-tjänster från ECIT

- Rekrytering
- Policydokument
- Jämställdhetsplan
- Personalhandbok
- Organisations- och förändringsarbete
- Arbetsmiljöfrågor
- Arbetsrätt

Jag vill höra mer
Viktor4

Viktor ger dig svar på alla dina frågor kring HR!

Telefon: +46 10 703 65 00
E-post: viktor.backstrom@ecitservices.se

Aktuellt från ECIT-bloggen

En nyhet är att betydligt fler aktiviteter nu kan ge friskvårdsbidrag som fritidsaktiviteter med ett mindre inslag av motion som tidigare inte har godkänts.

Nyheter kring friskvårdsbidrag

Läs mer

Din reseräkning behöver inte vara på papper, manuell och ta lång tid varje månad. Här fem skäl att byta till en digital hantering med ECITexpense.

5 anledningar att hantera kvitton, utlägg och reseräkningar digitalt

Läs mer

Vilka är fördelarna att vid löneoutsourcing anlita en Auktoriserad Lönekonsult? Här listar vi fördelarna och varför det är viktigt för dig som företagare att anlita Auktoriserade Lönekonsulter.

Fördelar med Auktoriserade Lönekonsulter

Läs mer

Jag vill veta mer, kontakta mig om HR!