Direkt tillgång till HR-tjänster

Ledningspersoner oroar sig ofta hur de ska göra och vem de kan fråga i personalrelaterade frågor. Våra HR-experter ger svar och delar med sig erfarenheter efter många år av praktiskt HR-arbete. Vi hanterar självklart alla samtal med sekretess.

Jag vill veta mer
HR - 1
HR - 2

Enkel hjälp i svåra personalfrågor

Med HR-tjänster från ECIT har du tillgång till en HR-resurs som enkelt kan användas vid behov. Du kan prova våra HR-tjänster under en kort period för ett visst uppdrag och avsluta dem när våra tjänster inte längre behövs.

Kontakta oss
HR - 3

HR-tjänster från ECIT

- Förhandlingar
- Svåra samtal
- Uppsägningar
- Organisations- och förändringsarbete
- Arbetsrätt
- Arbetsmiljöfrågor
- Rehabiliteringsplaner

Jag vill höra mer

Aktuellt från ECIT bloggen

Förslaget träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär en utökad beskattning av personer som vistas tillfälligt för arbete i Sverige samt ökade krav för utländska arbetsgivare.

Ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (1 januari, 2021)

Läs mer

En nyhet i år är den skattefria coronagåvan som är tänkt att stötta andra företagare som kämpar för sin överlevnad. Vad som händer med det traditionella julbordet styrs av de restriktioner om trängsel och avstånd som gäller. Här information om vilka regler som gäller inför julen 2020.

Julklappar, coronagåva och julbord 2020 (till anställda)

Läs mer

Rg19 är ett av Sveriges ledande IT-företag inom applikationsdrift och hosting. Företaget jobbar nära sina kunder för att maximera deras översikt och kontroll av kritiska affärssystem placerade i olika molntjänster - oavsett om de ligger i privata, publika eller hybrida moln. Med Norden som sin hemmamarknad har Rg19 cirka 40 personer anställda som genererar cirka 20 utlägg varje månad

Med ECITexpense spar Rg19 massvis med tid

Läs mer
Viktor4

Viktor ger dig svar på alla dina frågor kring HR!

Telefon: +46 10 703 65 00
E-post: viktor.backstrom@ecitservices.se

Jag vill veta mer, kontakta mig om HR!