Vi setter oss nye mål

23. februar 2017 inngikk Bookkeeper avtale med ECIT. I april 2019 tok Bookkeeper steget fullt ut og bytter navn til ECIT. "Mange tanker dukker opp når vi nå mimrer over reisen Bookkeeper har hatt", sier Lars Inge Tordal, en av gründerne bak Bookkeeper.

Les mer

Aktuelt fra bloggen

Det er mange barn (og foreldre) som i disse dager venter spent på sin første dag på skole eller i barnehage. Det er både forventet av foreldrene, barnet og gjerne også barnehagen/skolen at man kan følge barnet sitt den første dagen. I barnehagen er det ofte også forventet at foreldre kan stille flere dager, gjerne opptil en uke, under tilvenning for å hjelpe og støtte barnet til en god start. Hva har foreldre krav på i slike situasjoner? Hvilke lover og regler gjelder?

Barnehage og skolestart - har foreldre krav på fri?

Les mer

Metoden hackergruppen benytter seg av er et DDOS angrep. Det foregår slik at cyberkriminelle sender store mengder data rettet mot en webside eller tjeneste slik at den ikke vil fungere som den skal eller blir utilgjengelig. Angrepet er alvorlig i de tilfellene det varer over en lengre periode og dersom mottiltak ikke fungerer tilfredsstillende. Det vil føre til at tjenester over tid kan bli ustabile eller utilgjengelig.

Cyberangrep rettet mot Norge og de norske myndigheters nettsider

Les mer

Retten til å være som du er må aldri vike for trangsynthet og terror! Våre tanker går til pårørende og berørte.

Mangfold og likeverd!

Les mer

Lurer du på hva vi kan tilby deg?