Bookkeeper har blitt ECIT

Fra dag én har Bookkeeper hatt som mål å gjøre regnskap og økonomi enkelt og gøy. Nå som vi er ECIT kan vi hjelpe dere med enda mer. Ved å tilby både regnskaps- og IT-tjenester har vi satt oss ett nytt mål; å gjøre det enda enklere å drive selskap.

Kundesider

Vi setter oss nye mål

23. februar 2017 inngikk Bookkeeper avtale med ECIT. I april 2019 tok Bookkeeper steget fullt ut og bytter navn til ECIT. "Mange tanker dukker opp når vi nå mimrer over reisen Bookkeeper har hatt", sier Lars Inge Tordal, en av gründerne bak Bookkeeper.

Les mer

Aktuelt fra bloggen

Trusselnivået er høyt og det øker fortsatt

Slik innleder sikkerhetssjef for Cyber Security i ECIT Solutions One, Raymond Skaue når han forklarer hvorfor det er viktig for bedrifter å sikre seg godt mot cybertrusler. 

Reduser risiko for cyberangrep med ECIT

Les mer

Det er et grunnleggende krav at aksjeselskaper til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. aksjelovens § 3-4. Dette innebærer at styret skal foreta løpende vurderinger av selskapets økonomiske stilling og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at kravet opprettholdes. Utover at selskapet har en egeninteresse i dette, er formålet også å unngå at kreditorene utsettes for en uakseptabel risiko.

Hva gjør styret når økonomien blir vanskelig – hvilket handlingsrom og plikter har styret?

Les mer

De siste årene har næringslivet stått overfor ulike utfordringer. For mange virksomheter har det vært et krevende økonomisk landskap, og det kan være vanskelig å se langt frem i tid. Hvilket handlingsrom har en virksomhet som opplever en økonomisk utfordrende tid? 

Arbeidsrett: Nedbemanning og permittering

Les mer

Lurer du på hva vi kan tilby deg?