R.Bergersen: ECIT er en partner vi utvikler oss sammen med

R.Bergersen er et av landets største uavhengige leverandør innenfor sikkerhetsløsninger og interiørbeslag. Selskapet har ca 45 ansatte og er lokalisert med lager, butikk og administrasjon på Alnabru i Oslo. I tillegg har de en butikk på Skøyen.

Prosjektavdelingen er delt i tre:

1. RB Prosjekt: Fokuserer på større leveranser til nybygg, der entreprenører er avtalepart

2. RB Konsept: Tar seg av rehabiliteringsprosjekter rettet mot borettslag og næringsbygg

3. RB Interiør: Spesialiserer seg på prosjekter som involverer interiørbeslag.

I tillegg til prosjektavdelingen har R. Bergersen tre avdelinger til. Disse er:

1. Produksjon av låssystemer: Produserer låssystemer og systemlåser, både mekaniske og digitale for bruk i både private boliger, borettslag og næringsbygg

2. Serviceavdeling: Tar seg av serviceoppdrag mot montasjegjennomføring

3. Skilt og folieproduksjon - RB Designs AS: Tilbyr et bredt spekter av skilt, folier og virkskomhetsskilt med tilpassede design til både private og til næringskunder

R.Bergersen retter seg mot både privatmarkedet, prosjektmarkedet og mot offentlige aktører og øvrige næringsdrivende, enten gjennom egne utsalg, egen prosjektavdeling eller samarbeid med forhandlere.

Vi har snakket med Raymond Lund, daglig leder i R. Bergersen

Fra økonomisystem til helhetlig forretningssystem

«For å effektivisere våre interne operasjoner, valgte vi for flere år siden å outsource økonomifunksjonen vår til ECIT. Denne beslutningen ble motivert av to hovedårsaker: kostnadsbesparelser og behovet for kompetanseutvikling. Gjennom samarbeidet med ECIT har vi gjennom implementeringen av Visma Business, ikke bare fått et økonomisystem, men også et helhetlig forretningssystem.

Før vi outsourcet til ECIT, stod vi overfor begrensninger knyttet til kontroll over økonomi og lagerstyring. Med Visma Business har vi fått bedre kontroll, og gjennom samarbeidet med ECIT er systemet i ferd med å bli et helhetlig forretningssystem. Vår tydelige prioritet har vært å optimalisere bruken av ett system, i motsetning til å håndtere flere separate systemer.

Økonomitjenester dekker både regnskap og lønn, områder som krever kontinuerlig oppdatering om lover og regler. Derfor er det trygt å ha en profesjonell partner som tar seg av dette.»

Tett og god dialog

«Vi har et nært samarbeid med ECIT, som innebærer daglig kommunikasjon via telefon og e-post. Ved behov arrangerer vi møter, både virtuelle via Teams og fysiske.

For oss er faste kontaktpersoner helt essensielle. Vi trenger noen som forstår vår komplekse virksomhet og har god oversikt over våre forretningsbehov. ECIT har blitt en integrert del av vårt team. Denne tilnærmingen har vist seg effektiv, spesielt for et mindre selskap som vårt, der sårbarheten ved å ha interne ressurser var tydelig.»  

«ECIT – en partner vi utvikler oss sammen med»

«Samarbeidet med ECIT begrenser seg ikke bare til økonomi; det inkluderer også IT-utvikling. Vi jobber sammen for å utvikle og optimalisere systemene våre, spesielt for å maksimere bruken av Visma Business. Dette samarbeidet hjelper oss med å identifisere forbedringsområder og effektivisere arbeidsprosesser. Jeg vil si at vi utvikler oss sammen, for eksempel i hvordan vi bruker systemene gjennom fakturering og varenummer for å skaffe datagrunnlag – alt med mål om å jobbe smartere, identifisere forbedringspunkter og effektivisere arbeidsflyten.

ECIT bistår oss også ved kundehenvendelser som gjelder fakturaspørsmål. Vi bruker tjenesten ECPay, som er en integrert del av systemet og forbedrer denne prosessen ytterligere.»

Lagerstyring satt i system

«Vi legger stor vekt på lagerstyring, spesielt med tanke på vårt omfattende produktsortiment. Alt salgsarbeid er avhengig av at vi har riktig logistikk. Automatiserte bestillingsforslag basert på min- og maks-kvantiteter bidrar til å opprettholde en gunstig lagerbeholdning, og dette gir oss gode rapporter å jobbe ut fra. Systemet gir også selgere innsikt i varelagerstatus og forventede leveransetider.

For å kunne styre marginer på salg og budsjettere, er det avgjørende at vi har kontroll. Vi har implementert et avansert rabattsystem basert på kundegrupper og varegrupper for å sikre korrekt prissetting og marginstyring. Dette blir spesielt viktig når vi håndterer prosjekter med varierende ordrestørrelser. Med vårt store sortiment er det nesten umulig å ha oversikt over hva man kan tilby som pris på de forskjellige produktene uten et slikt system.»

Flere tjenester fra ECIT

«I tillegg til økonomitjenester har vi outsourcet IT til ECIT, og dette omfatter alt fra servertjenester, print og terminalserver til servere vi hoster for våre kunder. Det er egentlig en totalpakke som dekker alle IT-aspekter. Både økonomi og IT er områder hvor det er naturlig for oss å få bistand, da dette krever betydelig teknisk innsikt og ikke minst håndtering av oppdateringer og sikkerhet i henhold til GDPR.»

 

Hva fungerer spesielt bra ved å samarbeide med ECIT?

«Samarbeidet med ECIT har vært svært positivt, og de har blitt en integrert del av vårt team. Ressursene fra ECIT kjenner oss så godt at de kan foreslå løsninger som vi svarer på, godkjenner, eller eventuelt stiller spørsmål tilbake på.

Vi kan trygt anbefale andre å outsource til ECIT.»