Tjenester

Våre verdier

I ECIT er våre fire verdier integritet, mot, åpen kommunikasjon og entreprenørskap. Våre IT-konsulenter i Århus skal kjenne på det samme verdigrunnlaget som regnskapskonsulentene i Bergen.

Kontakt oss
Ansatte i ECIT Init gjør en avtale.

Et felles prosjekt på tvers av ECIT

Verdiene er utarbeidet i et felles prosjekt der alle medarbeidere på tvers av ECIT landene har bidratt. I fellesskap har vi identifisert hvilken organisasjonskultur vi ønsker å bygge. Som medarbeider i ECIT er man eier av disse verdiene, og den viktigste bidragsyteren til at disse etterleves.  

Verdier som rettesnor

Vi bruker våre verdier for å nå våre strategiske mål. De fungerer som vår rettesnor og veileder oss i både store og små valg. I fellesskap har vi identifisert hvilken organisasjonskultur vi ønsker å bygge, og har jobbet aktivt med å implementere disse i organisasjonene via workshops med ansatte og ledergrupper.

Lønn valdres

Integritet

I ECIT er integritet en verdi som gjør oss til å være ekte og ærlige, og som bidrar til at vi bestandig har fokus på kvalitet i våre leveranser. Integritet inspirerer oss til å vise omsorg for både våre kollegaer og våre kunder.

Les mer om ECIT

Mot

I ECIT er mot en verdi som får oss til å gjøre det som er riktig, fremfor det som er komfortabelt. Mot inspirerer oss til å tørre å gjøre oss sårbare, og vi lærer masse når vi hiver oss over nye utfordringer.

Vil du vite mer?

Åpen kommunikasjon

I ECIT er åpen kommunikasjon en verdi som hjelper oss med å være tydelige med hverandre og pusher oss til å si hva vi mener. Verdien inspirerer oss også til å dele kunnskap, erfaringer og samarbeide på tvers av kompetanseområder.

Bli en del av oss

Entreprenørskap

Entreprenørskap bidrar til et sterkt fokus på innovasjon og utvikling. Vi ser verdien av samarbeid, både mellom medarbeidere på ulike avdelinger, men også på tvers av våre kompetanseområder.

Jeg vil høre mer!

Ta vår verdiquiz!

Lurer du på om du er en match med ECIT sine verdier?
Da kan du gjennomføre vår verdiquiz under - kanskje finner du en favoritt?

Prøv quizen vår her!
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized.
   at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
   at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
   at ASP._Page_app_plugins_hubspot_views_hubspot_render_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\app_plugins\hubspot\views\hubspot.render.cshtml:line 16
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20