Billund Aquaculture Norway: "Når vi sitter på et problem, merkes det at vi blir tatt på alvor og at de gjør alt de kan for å bistå"

Billund Aquaculture har bred erfaring med teknologi for gjenbruk av prosessvann i landbasert produksjon av fisk. De er per dags dato til stede i mer enn 20 land - med over 130 vellykkede utførte prosjekter. De har kontorer i Danmark, Chile, Norge, Australia og USA. Selskapet er en pionér i utviklingen av resirkulering av vann, også globalt. Geografisk tilstedeværelse er viktig for selskapet og arbeider i disse dager med sin nyetablerte base i Trondheim. Vi har tatt en prat med Nina Hole, Administrasjons koordinator i Billund Aquaculture Norway AS. 

Nytt land, nye regler

Året er 2016 og den danske virksomheten bygger anlegg i Norge. Dette førte til omfattende regler for import, moms, fakturering og regnskap. Det ble derfor et behov for hjelp til å håndtere de administrative forholdene etter gjeldene regler, samtidig som prosjektet ble skattepliktig i Norge. Regnskapssjefen i Danmark inngikk derfor en avtale med ECIT, som også kunne tilby lønnsassistanse slik at de overholdt den lokale lovgivningen.

God samarbeidspartner

- I dag hjelper ECIT oss med lønnsproduksjonen, både for Billund Aquaculture Norway AS og Billund Aquakulturservice NUF. Samtidig bistår de med regelverk og andre spørsmål vi sitter med. Hjelpen vi får fra ECIT er kjempebra. Når vi sitter med et problem, merkes det at vi blir tatt på alvor og at de gjør alt de kan for å bistå. De gangene vi opplever å være usikre på noe, har det vært godt å ha en samarbeidspartner til å drøfte saker med så alt blir gjort riktig - forteller Hole. 

Kunnskapspartner

De som sitter på hoveddelen av regnskapet, sitter i Danmark med sitt regelverk. De kjenner dermed ikke til det norske regelverket. - Dette er en av grunnene til at vi søkte hjelp hos ECIT. Det er viktig for oss at ting hos oss blir gjort rett samt etter gjeldene regler, legger Hole til. 

ECIT lever opp til våre verdier

- I vårt arbeid har vi alltid med oss verdigrunnlaget vårt som er trygghet, fokusert og fremtidsrettet. Når de i Danmark skulle finne noen her i Norge til å hjelpe med blant annet lønn, var det viktig at verdiene kunne etterleves av det selskapet som kom inn. Dette gjør ECIT, da de både skaper trygghet i vårt arbeid, samtidig som de er like fremtidsrettet som oss. ECIT ville jeg trygt anbefalt til alle andre. Vi er kjempefornøyd og ECIT har vært en god samarbeidspartner i vårt tilfelle. Det har gjort arbeidet vårt veldig mye enklere.

En kunde som benytter et stort spekter av vår lønnskompetanse

Avdelingsleder for lønnsavdelingen i ECIT Viken, Bente Sofie Larsen, forteller at kundereisen med Billund har vært spennende å få være med på.

- Fra en henvendelse om oppstart av et NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) med 8 ansatte sent i 2015 ble det i 2017 opprettet et eget AS med 2 ansatte. På kort tid har begge selskapene vokst raskt, og vi teller i dag 26 ansatte i AS’et og mellom 60-80 ansatte i NUF’et. Lønnsproduksjonen er enkel, men selskapene til sammen er innom et stort spekter av regelverk. Utenlandsk arbeidskraft, pendlere og det å bygge et selskap med rask vekst kan være utfordrende, forteller Larsen.

- Vi er glade for tilliten vi har fått som kunnskapspartner på lønnsområdet, og vi tror det gjenspeiles i vår iver etter å skape kundeverdi i oppdraget.