Geomatikk: ”Vi har fått en partner som støtter og legger til rette for vår vekst”

Skalerbarhet har etter hvert blitt en viktig faktor for en vellykket forretningsdrift i det private arbeidsmarkedet. Uansett om det gjelder lønnssystemer, IT-oppsett eller regnskapsleveranser. Som de siste årene har vist oss, lever vi i en foranderlig verden hvor samfunnet og ytre faktorer kan endre seg raskt fra den ene dagen til den andre – dette krever en viss tilpasningsevne fra bedriftenes side. Med et smidig forretningsoppsett som kan skaleres opp og ned, har den enkelte bedrift mulighet til å reagere raskt og tilpasse driften til ulike endringer i omgivelsene samt å støtte og legge til rette for egen forretningsutvikling. Motsatt kan en rigid forretningsstruktur koste deg markedsandeler og være et hinder for å realisere ditt eget potensial. Skalerbarhet representerer med andre ord et betydelig og ettertraktet konkurransefortrinn.

Les denne artikkelen og få et innblikk i hvordan Norian – som er en del av ECIT – laget en skalerbar løsning for det nordiske konsernet Geomatikk. En løsning som understøtter selskapets rapporteringsbehov og vekststrategi.


Om Geomatikk

Geomatikk ble etablert i 2005 og er i dag en ledende leverandør av tjenester og programvareløsninger som sikrer kritisk infrastruktur i forbindelse med grunnarbeider i Norge, Sverige og Finland.

Geomatikk beskytter samfunnskritisk ledningsnett gjennom egenutviklet programvare og en egen feltstyrke. Gjennom 5 operative selskaper og ca. 800 ansatte bistår Geomatikk alt fra netteiere, som Telenor og Telia, til entreprenører og offentlige myndigheter med å beskytte viktig infrastruktur. Siden oppstart har gruppen opplevd sterk vekst, noe som har medført oppskalering og etablering av nye selskaper i Sverige og Finland. I begynnelsen når de nye selskapene ble etablert, fantes det ikke noen konsernfunksjon som koordinerte valg av forretningssystemer eller underleverandører av lønn og regnskap, og derfor endte hvert selskap med å velge løsninger ut fra sine individuelle behov. Etter mange år av sterk vekst ble det utfordrende å følge med på, og konsolidere konsernets regnskap på en effektiv måte.

«I forbindelse med at vi i Geomatikk utvidet og etablerte selskaper i nye markeder, fokuserte vi ikke så mye på at regnskaps- og lønnspraksisen måtte være lik den vi hadde på plass i Norge. Som et resultat endte hvert land opp med å jobbe i forskjellige systemer og med ulike underleverandører av lønn og regnskapstjenester, og det gjorde det vanskelig å rapportere på tvers av konsernet. Etter mange år med vekst var det logisk å konsolidere leveransen – og ansvaret – til én leverandør» – Johan Degala, økonomisjef i Geomatikk.

En effektiv onboarding

Med hovedmål om å finne en leverandør som kunne tilby strømlinjeformede lønns- og regnskapstjenester på tvers av Norge, Sverige og Finland, begynte Geomatikk å utforske markedet. Her ble det innledet en dialog med fem potensielle leverandører, hvor pris og onboarding-prosessen ble avgjørende for at de tilslutt valgte Norian. Norian, som er en del av ECIT-gruppen.

”Etter en god søkeprosess valgte vi i Geomatikk å gå med Norian, som vår samarbeidspartner innen lønn og regnskap. Norian skilte seg ut gjennom å ha virksomhet i hele Norden med bred kompetanse i de systemene vi allerede brukte i Geomatikk. De kunne tilby en funksjonell og standardisert onboarding- prosess, der vi laget et roadmap for vår overgang gjennom workshops. I samarbeidet kartla vi våre leveranser på tvers av de ulike landene, hvoretter vi hadde en god dialog om våre ønsker for den fremtidige strukturen. Onboardingen ble gjort til en relativt enkel prosess med tydelig ansvarsfordeling, og det var viktig for oss – også på lang sikt. I tillegg kunne Norian tilby en konkurransedyktig pris.” – Johan Degala, økonomisjef i Geomatikk.

Den effektive onboarding-prosessen var ikke bare en vinnende faktor på kort sikt i forbindelse med overgangen til én samlet leverandør som kunne støtte grupperapportering. Det var også viktig for Geomatikk sin forretningsstrategi og fremtidige planer for skalering av selskapet.

«Geomatikk har et stort fokus på vekst, både organisk og via oppkjøp. En viktig del av skaleringen vår er at vi har det samme systemoppsettet på tvers av konsernet. Kjøper vi nye selskaper lager vi sammen med Norian en plan for hvordan disse skal implementeres i konsernets systemer og rutiner. Her er det av avgjørende betydning at vi har en god samarbeidspartner i Norian, som med en effektiv onboarding-prosess kan få nye selskaper effektivt og trygt implementert i konsernet.” – Johan Degala, økonomisjef i Geomatikk