Sens Gruppen: "ECIT har gitt oss muligheten til å fokusere på det vi faktisk ønsker å jobbe med"

Sens er en kompetansebedrift med et bredt tilbud innenfor arbeidsinkludering. I over 50 år har de gitt et tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Totalt består Sens Gruppen av 150 faste ansatte, lokalisert i flere fylker og kommuner. 

Vi har vært så heldige å få snakke med Christine Elvenes, som er direktør for de tre datterselskapene - Sens Eiendom, Sens Arbeidsinkludering og Emploi. 

2020, et utfordrende år

Veldig mange opplevde å miste jobben eller bli permittert i 2020. Dette fikk også Sens merke ekstra godt, da flere og flere tok kontakt med dem for hjelp inn i arbeidslivet igjen. Christine Elvenes forteller at det stadig er flere unge mennesker under 30 år som søker hjelp. Dette gjorde at de måtte tenke nytt, med tanke på arbeidsplasser og bærekraftige løsninger som utdanning. "Det er viktig at de unge har noe å falle tilbake på, hvis ikke de fungerer i det arbeidet de blir satt til", presiserer Elvenes. Per dags dato er det rundt 1500 personer som får arbeidsrettede tiltakene via Sens.


Behov for mer effektiv drift

Med så mange brukere, ansatte og samarbeidspartnere ble det fort et ønske om bistand til å kjøre lønn for selskapet.

- Vi har en person som historisk sett har hatt ansvar for økonomi og lønn, noe som tilsier mye arbeid. Det å arbeide i Excel, samt annet manuelt arbeid var tidskrevende og kunne skape småfeil på veien. Rett og slett en alt for stor oppgave for en person alene, som allerede gjorde en veldig god jobb. Behovet for å outsource lønnsproduksjonen ble nødvendig. For å sikre en enda mer effektiv drift, og redusere sårbarhet. Vår revisor tipset oss om ECIT, og hadde erfaring med at dere var gode på lønnsområdet. Da ble valget enkelt - forteller Elvenes. 

En god samarbeidspartner

ECIT ble derfor en kompetansepartner for Sens Gruppen på lønnsområdet. Christine forteller videre at dette har gjort dem sikrere i arbeidet, da de har en partner som går over og sjekker at alt gjøres i henhold til reglene.

- Det første jeg vil trekke frem er den raske hjelpen ECIT gir, og denne lederstøtten har vært viktig. Det er raske avklaringer på mail, som gir konkrete svar å forholde seg til. Tilgjengeligheten til ECIT har vært veldig positivt. Jeg har opplevd å få hjelp lørdag ettermiddag og søndag kveld, noe som har gjort mitt arbeid veldig mye enklere. Dette leder meg videre til den kompetansen jeg føler dere sitter på. Dette skaper en trygghet hos oss som deres kunde. En god samarbeidspartner på veldig mange måter.

Pålitelighet og god service

Videre forteller Christine at ECIT har gitt dem enkelte fortrinn. Med raske tilbakemeldinger må de sjeldent stoppe opp i arbeidet. Produktiviteten i selskapet har også gått opp og de har fått frigjort en del kapasitet, noe som kan gjøre at de kan fokusere på det som virkelig betyr noe for dem.

- Pålitelighet er en av verdiene i Sens. Dette føler vi at ECIT lever opp til. Vi har hele veien hatt god dialog, og de tar alltid hensyn til våre ønsker. Vi ville absolutt anbefalt ECIT videre. 

Et spennende samarbeid

Avdelingsleder for lønnsavdelingen i ECIT Viken, Bente Sofie Larsen har jobbet med Sens i lang tid.     - Sens Gruppen er en spennende kunde, rett og slett. To engasjerte, tydelige og kunnskapsrike damer innehar direktør-rollene i selskapet, og med seg har de 12 avdelingsledere. I et godt samspill mellom avdelingsledere og lønnskonsulenter i ECIT lønnes totalt 180 personer i måneden.

Ved oppstart av dette oppdraget var en ny kontrakt vunnet i Sens, og 60-70 ansatte skulle onboardes i løpet av kort tid. Det ble raskt behov for utvidet kompetanse, samt strømlinjeformet struktur og rutiner for lønnsprosessen. Selskapet hadde gode forsystem for HR Masterdata, samt reise/utlegg, men integrasjon til lønnssystemet manglet, forteller Larsen.

- Jeg vil si at dette oppdraget i stor grad kjennetegner lønnsprosesser som settes ut av huset/outsources. Det ligger som regel alltid stort potensiale i prosesser, rutiner og system. Alle ansatte i Sens mottar nå lønnsslippen via App og systemer er hensiktsmessig integrert.

Larsen legger til at det er en glede med kunder som ser verdien av å benytte ECIT som rådgiver. Det å sette lønnsproduksjonen ut av huset skal ikke være samsvarende med å miste nærheten til spisskompetanse. I ECIT jobber vi for at vår kompetanse skal være enkel og lett tilgjengelig.