Bruk av underleverandører


Regnskapsforetaket har til enhver tid rett til å benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter oppdragsavtalen. Her finner du en liste over de underleverandørene som ECIT Viken AS benytter:

 

 • ECIT Hosting A/S (Danmark), leverandør av ASP/driftstjenester.
 • Visma Software AS eller annet selskap i samme konsern (Norge), leverandør avsystemer for produksjon av regnskap, lønn, årsoppgjør og rådgivning.
 • PowerOffice AS (Norge), kvalitetssikring og oppdragsdokumentasjon / skybasertløsning for produksjon av regnskap og lønn.
 • Maestro AS, leverandør av system for årsoppgjør.
 • Compello AS (Norge), håndtering av inngående leverandørfakturaer og andrebilag for kunder.
 • One Stop Reporting AS (Norge), leverandør av system for rapportering.
 • Microsoft (EU og USA), leverandør av e-post, dokumenthåndtering m.m.
 • Microsoft Azure (EU), leverandør av teknisk plattform til skytjenestene våre.
 • Google Cloud (EU), leverandør av teknisk plattform til skytjenestene våre.
 • Mailgun Technologies, Inc. (USA), leverandør av teknisk plattform for håndtering avinngående og utgående e-post.
 • ECIT Labs AB (Sverige), drift av kundeportal (samhandling mellom kunde og byrå).
 • Auth0 Inc (USA og EU), leverandør av infrastruktur for autentisering og tilgangstyring

 


Listen er sist oppdatert 05.11.2019

Tilbake til ECIT Viken