Aksjeloven krever at det skrives protokoller når selskapet har møter og at det skrives redegjørelser til generalforsamlingen ved forskjellige anledninger.

For eksempel

  • 5-7 a Protokoll ved forenklet generalforsamlingsbehandling
  • 5-16 Protokoll ved generalforsamling
  • 6-29 Styreprotokoll
  • 6-15 Daglig leders plikter ovenfor styret
  • 2-6 Redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger og særskilte rettigheter
  • 3-8 Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv.
  • 12-3 Redegjørelse i forbindelse med nedsettelse av aksjekapitalen

 

Vår erfaring er at mange mindre selskaper overser disse pliktene og kravene i aksjeloven.

Trine

Lurer du på noe? Kontakt Trine i dag via telefon eller mail.

Tlf: +47 922 07 765
Mail: trine@traconet.no

Vil du vite mer?